Aktuellt

Följ Unizons nyheter, uttalanden och debattinlägg.
 

Alla inlägg

Texten Prostitution - not a choice, not a job! på turkos bakgrund

Unizon på CSW

|
Nyheter

Prostitution is not work. It is not sex and it is definitely not “sex work”. It is violence against women, an obstacle to gender equality and a crime against women’s human rights. At CSW61, the UN Commission on the Status of Women Unizon arranges an event on prostitution together with organizations from the Swedish NGO-CSW network. 

Svartvit anonym bild på barn som håller förälder i handen. Foto: Hasse Holmberg/TT

”Farliga slutsatser om barn i vårdnadstvister”

|
Debatt

Slutsatserna i betänkandet ”Se barnet” som utvärderat 2006 års vårdnadsreform är direkt farliga för alla de tusentals barn som utsätts för pappas våld mot mamma. Grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn saknas. Förslagen står i total motsats till de jämställdhetspolitiska målen och går helt emot regeringens ambition att föra en feministisk politik. Kassera betänkandet, skriver Unizon tillsammans med MÄN, Sveriges kvinnolobby och Roks.

”Det behövs krafttag för jämställda löner”

|
Debatt

Sedan vi började vårt arbete för fem år sedan har klockslaget då kvinnor börjar arbeta gratis flyttats framåt. Det är bra och visar att det lönar sig att driva på. Men det måste gå snabbare. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

Massvis av människor i 8:e mars-tåg 2015. På bilden går de längs Hornsgatan precis vid Slussen och håller i banderoller med Unizons vision: ett jämställt samhälle fritt från våld

Unizons jourer uppmärksammar internationella kvinnodagen

|
Nyheter

Föreläsningar, ljusmanifestationer, tatueringar och zumba - Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer uppmärksammar internationella kvinnodagen den 8:e mars. Unizons jourer berättar om sina verksamheter och det dagliga arbetet med att stötta och skydda kvinnor och barn som utsatts för mäns våld, ordnar ljusmanifestationer och öppet hus. Hitta event nära dig i listan. 

"Svik inte flickorna - stoppa barnäktenskap"

|
Debatt

Bara två och ett halvt år har gått sedan Sverige fick en ny lag mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Nu ska frågan utredas på nytt. En orsak är att en del av de unga asylsökande som kommer till vårt land har visat sig vara gifta. Det har blivit uppenbart att lagen inte skyddar barn som blivit bortgifta i sitt hemland och som saknar anknytning till Sverige – trots att de borde ha samma skydd som barn som bor i Sverige.

Framsida Unizons våldspreventionsguide

Unizon lanserar Sveriges första feministiska våldspreventionsguide

|
Pressmeddelanden

"Kunskap om våld, genus och makt är grundläggande i allt våldsförebyggande arbete och den kunskapen finns hos våra jourer. Med den här guiden vill vi ge exempel på hur förebyggande arbete mot mäns och killars våld kan se ut i praktiken och på hur fler kommuner, skolor, fritidsgårdar och idrottsföreningar kan samverka med våra jourer" 

Remissvar Ett starkare skydd för den sexuella integriteten SOU 2016:60

|
Remissvar

"Utgångspunkten för varje lagstiftningsförändring måste vara att hävda kvinnor, tjejer och barns självbestämmande över den egna kroppen och de män som utövar det sexuella våldet måste hållas ansvariga för sina handlingar" - Unizons remissvar gällande Ett starkare skydd för den sexuella integriteten SOU 2016:60

Tess Malmberg, Marcus Svensson, Veronica Palm och Olga Svensson

Så motverkar vi porrens skadeverkningar - Unizon på Forum Jämställdhet

|
Nyheter

Våga diskutera porren och porrindustrin som det samhällsproblem den är. Ta samtalen i skolan om porren och koppla till skolans styrdokument, det är möjligt att ha porrfria skolmiljöer. Våga vara den som tar fajten och använd forskningen som stöd, den visar entydigt på kopplingen mellan mäns våld och porr - slutsatserna på Unizons seminarium om porr på Forum Jämställdhet.