7 av 10 kvinno- och tjejjourer välkomnar fler ideella

|
Pressmeddelanden
På Unizons kvinno- och tjejjourer arbetar runt 1 900 ideella och 350 anställda med stötta och skydda 36 500 kvinnor och barn varje år. Just nu rekryterar och utbildar 7 av 10 av Unizons jourer nya volontärer. Här finns en sammanställning med aktiviteter och kontaktuppgifter för den som vill anmäla intresse.

Chatta med unga tjejer eller arbeta i det skyddade boendet
De flesta kvinnojourer har behov av volontärer som kan hjälpa till i det skyddade boendet och vara ett vardagligt stöd för kvinnorna och barnen, men även bidra till driften av kvinnojouren genom att till exempel ingå i styrelsen eller samordna volontärerna. Många tjejjourer och ungdomsjourer behöver fler som bemannar stödchatten, som oftast är öppen en eller två gånger i veckan. Flera jourer söker personer som kan arbeta med det våldsförebyggande arbetet, till exempel på skolor och i killgrupper på nätet.

Ideella arbetar tillsammans med anställda
På kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer arbetar anställda tillsammans med ideellt engagerade feminister, jurister, socionomer, kommunikatörer, styrelsemedlemmar, volontärsamordnare, organisationsutvecklare, föreläsare, ekonomer och andra som vill stötta och skydda våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn, samt förebygga mäns och killars våld och påverka för ett jämställt samhälle fritt från våld. Volontärerna utbildas och fortbildas. Tillsammans utgör Unizons jourer landets största folkrörelse mot mäns våld mot kvinnor och för flickor och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.


Presskontakter Unizon
Generalsekreterare Olga Persson olga.persson@unizon.se 070 461 18 88
Förbundsordförande Zandra Kanakaris zandra.kanakaris@unizon.se 070 143 42 47
Pressekreterare: Emma Söderström emma.soderstrom@unizon.se 070 485 40 24


Lokala presskontakter
Borås: Ordförande Elisabet Hedblom, Kvinnojouren Borås, mobil 0704869472 mail: elisabet.hedblom@bredband.net

Eksjö: Carita Fornander ordförande, Eksjö kvinnojour Linneorna 0735 299982

Enköping: Åsa Tinnerholm Verksamhetsledare Kvinnojouren Enköping asa@kvinnojourenenkoping.se 070- 370 97 70

Nordvärmland: Vice ordförande i Kvinnojouren Nordvärmland, Gunnel Axelsson. Mail: gunnel.axelsson@telia.com Tel: 070-649 25 40

Ronneby: Tjejjouren Rut i Ronneby. tjejjourenrut@gmail.com

Sigtuna: Selma Koso / Marie Unander-Scharin  info@kvinnojourensigtuna.se 08-591 193 41

Skövde: Elisabeth Hätting, verksamhetschef, 070-5952882, bettan@kvinnohusettranan.com.

Sollentuna: Malin Tilling, barnsamordnare, Sollentuna kvinnojour, malin@sollentunakvinnojour.se tel 0769-338579

Stockholm: Zandra Kanakaris, generalsekreterare 1000 Möjligheter, zandra@1000mojligheter.se, 070-1434247​

Stockholm: Maria Rashidi, ordförande Kvinnors Rätt, 08-752 66 36, 073-728 68 93,

Stockholm, Huddinge: Camilla, Verksamhetsutvecklare, Tjejjouren Huddinge, 0707709294.

Sundbyberg: Emilia Eriksson, ordförande, Kvinnojouren i Sundbyberg, info@kvinnojourenisundbyberg.com, 0760267726

Sundbyberg: Erika Willis, stödsamordnare, Stjärnjouren, erika.willis@stjarnjouren.nu, 072 877 82 08.

Sölvesborg: 
Elisabeth Åström , samordnare , Kvinnojouren Embla Sölvesborg , info@kvinnojourenembla.se 0456-13100

Uppsala: Chris-Emelie Denstedt, samordnare, Uppsala tjej- och transjour, info@uppsalatjejjour.se, 0760-529930

Varberg: Anita Andersson, verksamhetsutvecklare, Kvinnojouren Frideborg i Varberg  frideborg@seaside.se  Tel:  0340-10511 eller 070-9395512

Om Unizon

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizon.se