Alla har rätt att få en fridsam jul

|
Debatt
Debattartikel 23 december 2016. Mäns våld och övergrepp är ett globalt problem som underminerar de demokratiska principer våra samhällen ska vara uppbyggda kring. Jämställdhet är en mänsklig rättighet. För att nå långsiktig förändring och få ett slut på våldet krävs det att fokus läggs på proaktiva insatser snarare än reaktiva. Särskilt viktigt är det att motarbeta machokulturer och destruktiva maskulinitets­normer samt att männen och pojkarna engagerar sig i arbetet. Det måste bli ökat fokus på mäns ansvar. 

Just nu ser många fram emot fina högtider tillsammans. Att få lite extra tid med nära och kära, tända ljus och mysa i lugn och ro. Tyvärr innebär helger och ledighet inte frid för alla. Många kvinnor lever i fasansfull skräck över hot, våld, misshandel och sexuella övergrepp.

Var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem och utgör en global hälsofara. Det är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett social status, geografisk plats, religiös eller etnisk tillhörighet.

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt annat förtryck av flickor och kvinnor pågår i Sverige precis som i resten av världen. En majoritet av mäns våld mot kvinnor är riktat mot flickvännen eller frun. Närmare 30 000 anmälningar gjordes förra året på misshandel mot kvinnor över 18 år. Ändå är mörkertalet stort, Brottsförebyggande rådet uppskattar att endast vart femte fall anmäls till polisen.

Mäns våld och övergrepp är ett globalt problem som underminerar de demokratiska principer våra samhällen ska vara uppbyggda kring. Jämställdhet är en mänsklig rättighet. Det är också avgörande för att alla delmål i FNs Agenda 2030 och de globala målen om hållbar utveckling ska uppnås.

FNs nya generalsekreterare António Guterres, har svurits in i sitt nya ämbete och lyfte omedelbart upp jämställdhet som nyckeln till utveckling i världen. Det uttalandet förpliktigar. Vi förutsätter att hela FN-samfundet låter vackra ord övergå till handling.

Nyligen presenterade Sveriges regering en tioårig nationell strategi för att nå det jämställdhets­politiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och betonar särskilt förebyggande insatser. Den nationella strategin inkluderar frågor om hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Vi välkomnar regeringens satsning för att bekämpa våldet och är framförallt positivt inställda till att fokus läggs på förebyggande insatser och förutsätter högt tryck i frågan.

För att nå långsiktig förändring och få ett slut på våldet krävs det att fokus läggs på proaktiva insatser snarare än reaktiva. Särskilt viktigt är det att motarbeta machokulturer och destruktiva maskulinitets­normer samt att männen och pojkarna engagerar sig i arbetet. Det måste bli ökat fokus på mäns ansvar. Allt kokar ner till det egna ansvaret. Som vän, granne, arbetskamrat måste vi ingripa när vi misstänker eller får kännedom om att ett övergrepp har skett.

Alla borde få fira en fridsam jul.

Tillsammans kan vi göra skillnad för att nå målet – en jämställd värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Monica Green, ordförande UN Women nationell kommitté Sverige

Zandra Kanakaris, ordförande Unizon

Louise Lindfors, ordförande Fredrika Bremer Förbundet