"Året då våra frågor blev allas frågor"

|
Nyheter

Ladda ned SKR:s verksamhetsberättelse. Ett år har gått. 2011. Året då utredningar, debatt och opinion stod i fokus. Våra frågor - mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och barn som upplever våld - blev plötsligt allas fråga. Till och med statsministern hade många åsikter om hur skyddet och stödet för våldsutsatta kvinnor kan förbättras.

Ibland har jag känt en viss uppgivenhet när utredningar, lagförslag och åsikter staplas på varandra. Var är vardagen, var är handlingen, var är engagemanget? Alla möten, samtal, telefonsamtal och mejl syftar ju till någonting och det är att människor ska få rätt stöd och hjälp om de utsätts för våld av någon som står dem nära. Människor med olika bakgrund, kön, ålder och livsvillkor. Och att barnen som ser, hör och känner våldet ska få synas, höras och tas på allvar. Detta är målet med SKR och det är också målet för kansliets arbete.Hela världen har varit vår arbetsplats under 2011 i och med våra stora projekt Cause of Death: Woman och LAW och jag hoppas att det kommer att fortsätta vara så.Vi har ett solidariskt ansvar att sprida och dela med oss av den gedigna kunskap som finns i det civila samhället i Sverige i form av våra jourer. Ibland har jag chockats av hur verkligenheten ser ut för människor runt om i världen och känt stolthet över hur långt kvinno- och barnfridsarbetet kommit i Sverige. Andra dagar har det känts som att de flesta förändringar vi uppnått bara är på pappret eller åtminstone inte kommer alla som behöver dem till del. Att jobba utomlands ger perspektiv och det är berikande.En annan viktig insikt är att för att nå ett jämställt samhälle fritt från våld så måste vi jobba mer förebyggande, särskilt med män, killar och pojkar. De måste få en ärlig chans att växa upp utan förväntningar på att de ska upprätthålla makt genom våld och hot. Någon klok person sa att för varje flicka som tar ett steg mot frigörelse så finns en pojke som får det lite lättare att hitta en väg mot friheten att vara allt det som det innebär att vara människa. Att känna glädje och sorg, att vara stark och svag och att själv kunna välja hur man vill leva sitt liv utifrån tusen olika möjligheter istället för att fastna i givna mallar.Människor kan förändras och så gör också kvinno- och tjejjours- rörelsen. Det är gott så. SKR var i framkant 2011 och kommer att fortsätta vara det. Det ser jag fram emot.

/Olga  

Bifogade filer: