Årsmötet valde ny styrelse och utsåg två ambassadörer – Tina Acketoft och Carina Hägg

|
Nyheter

I helgen höll Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) sitt årsmöte i Arild, Höganäs kommun. Närvarade gjorde nära 90 deltagare från 54 medlemsföreningar. Värdar för årets upplaga av årsmötet var Höganäs kvinnojour med Cecilia Nilsson och Stevie Ahlquist i spetsen.

Årsmötet inleddes av ordförande i Höganäs kommunfullmäktige Göran Tornée (M) som sa att SKR:s medlemmarrepresenterar en viktig verksamhet. Tornée underströk att arbetet med att inte fastna i könsroller och arbeta med ungdomar är centralt för att förebygga våld. Han avlustade med några citat från Bamses skapare Rune Andersson som kommer ifrån trakten.– Ingen blir snäll av stryk. Om man är stark måste man också vara snäll, sa Göran Tornée.Ny styrelse och vice ordförande
Årsmötet valde in en ny ledamot i styrelsen, Eva Gussing från Qjouren. Gussing har efterfrågad specialkompetens inom missbruk och psykisk funktionsnedsättning. Många medlemmar har uttryckt att de saknar kompetens inom de båda områden och att de därför glöms bort ibland. Men nu får alltså SKR möjlighet att stärka arbetet inom dessa områden.SKR fick också en ny vice ordförande Zandra Kanakaris från ungdomsjouren 1000 möjligheter. Kanakaris som förut var sekreterare i styrelsen efterträder Lotta Sonemalm som lämnat sin plats till förfogande eftersom hon gått in som förbundssekreterare under den tid Olga Persson är tjänstledig från sitt uppdrag.Catarina Gustafsson från Jönköpings kvinno- och tjejjour, Aisha Mussa Gaas från Somaya kvinno- och tjejjour, Stockholm och Clara Linderland från Tjejjouren Elina, Skövde, gavs förnyat förtroende och valdes in på ytterligare två år. Margaretha Olofsson fick också förnyat förtroende som kassör.SKR fick två nya ambassadörer
SKR lyckades med bravuren att vid ett och samma tillfälle inte bara få en ny ambassadör, utan två: Tina Acketoft (FP) och Carina Hägg (S). Att ambassadörerna representerar både regeringen och oppositionen lyfter SKR:s öppenhet och goda kontakter oberoende av politisk färg. Utnämningen av ambassadörer är fortsättningen av föregående års antagna motion från Kvinnojouren Blenda om att värva ambassadörer för SKR och dess medlemmar.Årets ambassadörer blev till skillnad från förra året inte tillfrågade innan årsmötet. Istället fick de frågan av SKR:s ordförande Carina Ohlsson på plats inför publik. Tina Acketoft som är ordförande i Europarådets utskott för ickediskriminering och jämställdhet samt riksdagsledamot i Utbildningsutskottet svarade:– Jag är rörd och jag brukar inte vara det så ofta. Ibland har jag hört att folk röstade in mig i riksdagen för att få bort mig från kommunen där jag har stångat mig blodig för kvinnojoursfrågan. Men nu har de till och med nominerat mig till Europaparlamentariker där man tar ännu mer beslut, så de måste ha missuppfattat. Använd oss ambassadörer, mata oss med information och frågor så kan vi gemensamt hjälpas åt, sa Tina Acketoft.Carina Hägg som är ledamot i Europarådets svenska delegation, där hon var med och tog fram en konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i hemmet och sitter som riksdagledamot i Utrikesutskottet, svarade: – Det är viktigt att man har ett brett anslag, även över partigränser. Det är först då som man kan befästa och besluta kring en fråga. När fler partier omfattas av en fråga kan man få lagstiftning, vi kommer att kämpa för kvinnojoursrörelsen, sa Carina Hägg.Utvidgad valberedning
Årsmötet röstade ja till en proposition om att utvidga antalet ledamöter i valberedningen från tre stycken till fem stycken. Den nya valberedningen består avAnneli Frykman från FRIDA Kvinnojour i Hässleholm, Ingrid Ekstedt från Kvinnojouren Täby-Danderyd, Sofia Bellucci Feijen från 1000 möjligheter i Stockholm, Karin Lilja från Kvinnojouren och Kvinnohuset Tranan i Skövde och Sofie Eriksson från Atim kvinnojour i Malmö.Tjejjouren Idun och Atim Kvinno- och tjejjour vann pris
Årets Idépris gick till Tjejjouren Idun i Sigtuna och Atim Kivnno- och tjejjour i Malmö. Tjejjouren Idun fick pris för framtagandet av sin starka och normkritiska film där tjejer framträder utan ord men kommunicerar genom att hålla upp texter som beskriver deras tankar och känslor om sex, våldtäkt, utseendekrav mm. Atim Kvinno- och tjejjour fick pris för sitt arbete med att synliggöra papperslösa kvinnor som utsätts för våld och deras brist på skydd.Idépriset går till någon av SKR:s medlemmar som utmärkt sig särskilt genom banbrytande och slagkraftiga projekt. I år hade styrelsen fått in fjorton stycken nomineringar. Clara Linderland och Catarina Andersson från styrelsen sa att det var oerhört svårt att välja mellan de många bra förslagen och att de nästan bokstavligen hade slitit av sig håret för att kunna bestämma vilka två som skulle få priset.Vägen framåt för samordnaren mot våld i nära relationer
Olga Persson som varit SKR:s förbundssekreterare berättade om sitt nuvarande uppdrag hos den nationella samordnaren mot våld i nära relationer. Samordnaren är en regeringskommittee där Carin Götblad, före detta länspolismästare i Stockholm, driver arbetet. Uppdraget är mycket omfattande och därför samlade Persson in vilka frågor som SKR:s medlemmar anser mest prioriterade.