Behövs en samtyckeslag?

|
Nyheter
År 2012 anmäldes 6324 fall av våldtäkt, varav endast 151 ledde till fällande dom. Under hösten 2013 blev samhällets brister i att hantera och motverka sexuellt våld uppenbara för allt fler. Tidningen Ottar bjöd in SKR:s förbundssekreterare Olga Persson och RFSU:s ordförande Kristina Ljungros till ett samtal om sexualbrott, lett av Kristina Lindquist, en av Ottars två chefredaktörer.

– Den låga uppklaringsgrad är ett problem vi sett under lång tid, sa Olga Persson. Det är alarmerande att antalet fällande domar är konstant trots att antalet anmälningar ökar, därför kräver vi att regeringen tillsätter en haverikommission.

Kristina Ljungros stämde in på kravet på en haverikommission som går till botten kring varför så få anmälningar leder till fällande domar.  

Är fler fällande domar ett självändamål?
– Nej, fler fällande domar kommer inte leda till att våldtäkterna upphör, men om det finns lagstiftning som inte används objektivt och rättvist är det ett problem, menade Olga Persson.
– Den låga andelen fällande domar leder till att tilltron till rättsväsendet urholkas. Vi möter tjejer och kvinnor som inte tror att rättsväsendet kommer tro dem. Det är svårt att övertyga dem om motsatsen när vi vet att deras berättelser om sexuella övergrepp inte tas på allvar.

Både Olga Persson och Kristina Ljungros pekade på vikten av att förebyggande arbete.
– Det stora problemet är egentligen att det sker så många våldtäkter.

Det har skett en ökning i debatten av begreppet våldtäktskultur, lever vi i en våldtäktskultur?
– Ja, om man med det menar att många kvinnor och tjejer är rädda för att utsättas för övergrepp, och att vi erotiserar sexuella övergrepp på ett väldigt ambivalent sätt i populärkulturen. Men att sexuella övergrepp och vårt sexuella handlingsutrymme är kopplat till kön och genus är ju inget nytt, menade Olga Persson.

Är sexualbrottslagstiftningen förlegad?
– Vi har ju en av de mest moderna sexualbrottslagstiftningarna i hela världen, men den och tillämpningen kan bli bättre. Det är ju framför allt i samhället det finns en förlegad syn på sexualitet och våldtäkt, lagstiftningen är en spegling av detta, menade Olga Persson.  

Behövs en samtyckesreglering i sexualbrottslagstiftningen?
– Nej, menade Kristina Ljungros.
– Det skulle leda till för mycket fokus på lagstiftning istället för förebyggande arbete. Vi tror inte en samtyckeslagstiftning kommer öka antalet fällande domar, utan snarare öka fokus på offret och riskera att leda till större rättsosäkerhet. 

– Ja, menade Olga Persson. Det är en av våra nio punkter för att motverka sexuella övergrepp. Vi tror det förebyggande arbetet måste bottna i en samtyckeslagstiftning.

Vem har ansvaret att motverka våldtäkter?
– Skolan har ansvaret att prata om samtycke, hur man säger ja och nej och hur man säkerställer samtycke, ansåg RFSU:s Kristina Ljungros.

– Alla med makt har ansvaret, avslutade SKR:s Olga Persson.