Emil Broberg, 3:e vice ordförande SKL, Carina Ohlsson S-kvinnor och  Andrea Ström, vice ordförande Socialnämnden Stockholm.
Emil Broberg, 3:e vice ordförande SKL, Carina Ohlsson S-kvinnor och Andrea Ström, vice ordförande Socialnämnden Stockholm.

Bostad först - livet efter skyddat boende

|
Nyheter

Mäns våld gör kvinnor och barn hemlösa. Varje år söker tusentals kvinnor och barn skydd på kvinnojourernas skyddade boenden. Allt fler blir kvar allt längre på grund av svårigheterna att få tag på en långsiktig bostad.  

Under ett samtal i Almedalen 2017 ställde Unizon frågan hur ansvariga kan se till att bostadsbrist och en exkluderande bostadsmarknad inte ska bli ett hinder för kvinnor och barn att börja ett nytt liv fritt från våld.

– Kvinnor och barn blir hemlösa på grund av att brott de utsatts för, så kan vi inte ha det i en rättsstat som Sverige och kvinnor och barn som konfronteras med risken att bli hemlösa kan känna sig tvingade att återvända till förövaren, inledde Zandra Kanakaris, Unizons ordförande.

Andrea Ström, vice ordförande Socialnämnden Stockholm, berättade om stadens lösningar. 

 – Vi erbjuder mellanboenden, där man kan få bostad på hotellhem tills man har möjlighet att en egen bostad, vilket kan ta väldigt lång tid. Vi har ett förturssystem för personer som är hemlösa av olika anledningar, men det är väldigt svårt att få en lägenhet därigenom, sa Ström. 

Emil Broberg (V), 3:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, menade att kommunerna behöver höja ambitionerna.

– Det handlar om politisk vilja, det finns egentliga formella hinder. De som styr i kommunerna måste ha ett intresse för frågorna och se till att man har en bra verksamhet.

Carina Ohlsson (S), ordförande för S-kvinnor, instämde:

 – När man pratar om jämställdhetsfrågor hittar man alltid hinder. Det här är inte ett kunskapsproblem utan ett inställningsproblem. Det är en stor fråga. I Sverige idag kan barn som blivit utsatta för allvarliga brott bli hemlösa för att man väljer att inte ta tag i den här frågan. Att se till att kvinnorna får bostad är en investering i både medmänsklighet och i kommunernas ekonomi. Barnen kommer tillbaka snabbare till skolan och kvinnorna till arbetet.  

Varje år blir tusentals kvinnor och barn hemlösa när de tvingas fly sina hem för att en man utsätter dem för våld. Bostadssituationen är svår för alla, men det här handlar om en grupp som tvingats fly för att de blivit utsatta för brott i sitt eget hem. Unizons granskning Kvinnofridsbarometern visar att 5 av 10 kommuner saknar rutin för att erbjuda våldsutsatta kvinnor och barn stöd i att få långsiktig bostad, trots att de enligt lag bör få ett aktivt stöd i detta. Läs mer i Kvinnofridsbarometern 2017.