Aktuellt

Följ Unizons nyheter, uttalanden och debattinlägg.
 

Zandra Kanakaris, ordförande Unizon, Olga Persson, generalsekreterare Unizon samt en bild på Stefan Löfven, statsminister, tillsammans med Morgan Johansson, justitieminister. Foto: Fredrik Sandberg, TT / Unizon

”Inför en rättsgaranti för våldtagna”

|
Debatt

Polisen och politiken måste sluta ställa den organiserade brottsligheten och sexualbrotten mot varandra. Våld som drabbar kvinnor är inte mindre allvarligt än våld som drabbar män. Unizon kräver nu att regeringen inför en rättsgaranti som innebär att våldtäkt utreds inom rimlig tid.

Zandra Kanakaris, Unizon, Hans Linde, RFSU, och Elin Sundin, Fatta.

Det måste till för att samtyckeslagen inte ska bli ett slag i luften

|
Debatt

I höst förväntas riksdagen anta en ny sexualbrottslag. Lagen är nödvändig och innebär ett gyllene tillfälle att prata om vad samtycke innebär och förstärka arbetet mot sexuella övergrepp. Vi vill därför se tydliga satsningar i höstbudgeten på information kopplat till den nya lagen och ett långsiktigt arbete för att förändra normer kring sexualitet, skriver Unizon, RFSU och Fatta.

Nästa generation måste räddas från porrskador

|
Debatt

Det krävs både ett ökat företagsansvar och en stärkt lagstiftning för att inte porrindustrin ska lägga grunden för ännu en generations sexualitet och kvinnosyn. Att internetleverantörer låter kunden göra ett aktivt val kring porren är en nödvändig del i det arbetet, skriver Unizon. 

Manifestation utanför konferens om surrogat. Ett femtontal kvinnor och män iklädda röda kappor och vita strutar på huvudet, som i tv-serien Handmaids tale.

Sätt stopp för handeln med de ofödda barnen

|
Debatt

Vi kräver att regeringen går vidare och förbjuder surrogatmödraskap, skriver Unizon tillsammans med Make Equal, Sveriges Kvinnolobby, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, RIFFI, Roks, Unga S-Kvinnor Rebella, Gröna Kvinnor, Ung Vänster, Kvinnofronten, S-Kvinnor och Kristdemokratiska Kvinnoförbundet. 

Olga Persson, generalsekreterare Unizon, Johan Lindholm, ordförande Byggnads och Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor.

Sverige måste bygga för kvinnor som hotas av män

|
Debatt

Avsätt lägenheter i allmännyttans bostadsbestånd för kvinnor som tvingas fly från sina hem på grund av mäns våld, föreslår Byggnads, Unizon och S-kvinnor i en gemensam debattartikel.

Svartvit anonym bild på barn som håller förälder i handen. Foto: Hasse Holmberg/TT

”Farliga slutsatser om barn i vårdnadstvister”

|
Debatt

Slutsatserna i betänkandet ”Se barnet” som utvärderat 2006 års vårdnadsreform är direkt farliga för alla de tusentals barn som utsätts för pappas våld mot mamma. Grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn saknas. Förslagen står i total motsats till de jämställdhetspolitiska målen och går helt emot regeringens ambition att föra en feministisk politik. Kassera betänkandet, skriver Unizon tillsammans med MÄN, Sveriges kvinnolobby och Roks.

”Det behövs krafttag för jämställda löner”

|
Debatt

Sedan vi började vårt arbete för fem år sedan har klockslaget då kvinnor börjar arbeta gratis flyttats framåt. Det är bra och visar att det lönar sig att driva på. Men det måste gå snabbare. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

"Svik inte flickorna - stoppa barnäktenskap"

|
Debatt

Bara två och ett halvt år har gått sedan Sverige fick en ny lag mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Nu ska frågan utredas på nytt. En orsak är att en del av de unga asylsökande som kommer till vårt land har visat sig vara gifta. Det har blivit uppenbart att lagen inte skyddar barn som blivit bortgifta i sitt hemland och som saknar anknytning till Sverige – trots att de borde ha samma skydd som barn som bor i Sverige.

Alla har rätt att få en fridsam jul

|
Debatt

Mäns våld och övergrepp är ett globalt problem som underminerar de demokratiska principer våra samhällen ska vara uppbyggda kring. Jämställdhet är en mänsklig rättighet. För att nå långsiktig förändring och få ett slut på våldet krävs det att fokus läggs på proaktiva insatser snarare än reaktiva. Särskilt viktigt är det att motarbeta machokulturer och destruktiva maskulinitets­normer samt att männen och pojkarna engagerar sig i arbetet. Det måste bli ökat fokus på mäns ansvar.