Aktuellt

Följ Unizons nyheter, uttalanden och debattinlägg.
 

Ni osynliggör dem som utsätts, RFSU

|
Debatt

Den viktigaste förutsättningen för lust och njutning är frihet från sexuella övergrepp. Den offentligt finansierade sex- och samlevnadsundervisningen i skolan måste bygga på kunskap om våld, makt och jämställdhet. Det är dags för en sex- och samlevnadsundervisning som förebygger sexuella övergrepp.

När kön osynliggörs riskeras hela jämställdhetsarbetet

|
Debatt

Trenden att införa könsneutrala formuleringar som ”person”, ”medborgare” etcetera i olika styrdokument står i direkt strid med jämställdhetsarbetet. Statistik, budgetar och måldokument finns inte till för att medborgare ska känna sig inkluderade i texten, utan för att styra samhället mot en önskad utveckling, skriver åtta jämställdhetsexperter.

Hand håller upp telefon med en bild på en bebis på skärmen.

Ingen mänsklig rättighet att köpa surrogatbarn

|
Debatt

Surrogatförmedlingen Tammuz påstår att surrogatmödraskap inte är problematiskt, utan fungerar om det finns ”en solid värdegrund”. Men det är just en solid värdegrund som är oförenlig med handel och kontrakt med kvinnors kroppar och med barn. 

Hand håller upp telefon med en bild på en bebis på skärmen.

Sätt stopp för svenskars köp av surrogatbarn

|
Debatt

När en surrogatförmedling i Sverige nu öppet arrangerar möten i Göteborg för att marknadsföra sina tjänster måste vi bryta tystnaden. Hur länge till ska handeln med kvinnors kroppar tillåtas växa med den feministiska regeringens goda minne? skriver bland andra Sveriges Kvinnolobby.

Zandra Kanakaris, ordförande Unizon, Olga Persson, generalsekreterare Unizon samt en bild på Stefan Löfven, statsminister, tillsammans med Morgan Johansson, justitieminister. Foto: Fredrik Sandberg, TT / Unizon

”Inför en rättsgaranti för våldtagna”

|
Debatt

Polisen och politiken måste sluta ställa den organiserade brottsligheten och sexualbrotten mot varandra. Våld som drabbar kvinnor är inte mindre allvarligt än våld som drabbar män. Unizon kräver nu att regeringen inför en rättsgaranti som innebär att våldtäkt utreds inom rimlig tid.

Zandra Kanakaris, Unizon, Hans Linde, RFSU, och Elin Sundin, Fatta.

Det måste till för att samtyckeslagen inte ska bli ett slag i luften

|
Debatt

I höst förväntas riksdagen anta en ny sexualbrottslag. Lagen är nödvändig och innebär ett gyllene tillfälle att prata om vad samtycke innebär och förstärka arbetet mot sexuella övergrepp. Vi vill därför se tydliga satsningar i höstbudgeten på information kopplat till den nya lagen och ett långsiktigt arbete för att förändra normer kring sexualitet, skriver Unizon, RFSU och Fatta.

Nästa generation måste räddas från porrskador

|
Debatt

Det krävs både ett ökat företagsansvar och en stärkt lagstiftning för att inte porrindustrin ska lägga grunden för ännu en generations sexualitet och kvinnosyn. Att internetleverantörer låter kunden göra ett aktivt val kring porren är en nödvändig del i det arbetet, skriver Unizon. 

Manifestation utanför konferens om surrogat. Ett femtontal kvinnor och män iklädda röda kappor och vita strutar på huvudet, som i tv-serien Handmaids tale.

Sätt stopp för handeln med de ofödda barnen

|
Debatt

Vi kräver att regeringen går vidare och förbjuder surrogatmödraskap, skriver Unizon tillsammans med Make Equal, Sveriges Kvinnolobby, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, RIFFI, Roks, Unga S-Kvinnor Rebella, Gröna Kvinnor, Ung Vänster, Kvinnofronten, S-Kvinnor och Kristdemokratiska Kvinnoförbundet. 

Olga Persson, generalsekreterare Unizon, Johan Lindholm, ordförande Byggnads och Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor.

Sverige måste bygga för kvinnor som hotas av män

|
Debatt

Avsätt lägenheter i allmännyttans bostadsbestånd för kvinnor som tvingas fly från sina hem på grund av mäns våld, föreslår Byggnads, Unizon och S-kvinnor i en gemensam debattartikel.