Aktuellt

Följ Unizons nyheter, uttalanden och debattinlägg.
 

Svartvit anonym bild på barn som håller förälder i handen. Foto: Hasse Holmberg/TT

”Farliga slutsatser om barn i vårdnadstvister”

|
Debatt

Slutsatserna i betänkandet ”Se barnet” som utvärderat 2006 års vårdnadsreform är direkt farliga för alla de tusentals barn som utsätts för pappas våld mot mamma. Grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn saknas. Förslagen står i total motsats till de jämställdhetspolitiska målen och går helt emot regeringens ambition att föra en feministisk politik. Kassera betänkandet, skriver Unizon tillsammans med MÄN, Sveriges kvinnolobby och Roks.

”Det behövs krafttag för jämställda löner”

|
Debatt

Sedan vi började vårt arbete för fem år sedan har klockslaget då kvinnor börjar arbeta gratis flyttats framåt. Det är bra och visar att det lönar sig att driva på. Men det måste gå snabbare. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

"Svik inte flickorna - stoppa barnäktenskap"

|
Debatt

Bara två och ett halvt år har gått sedan Sverige fick en ny lag mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Nu ska frågan utredas på nytt. En orsak är att en del av de unga asylsökande som kommer till vårt land har visat sig vara gifta. Det har blivit uppenbart att lagen inte skyddar barn som blivit bortgifta i sitt hemland och som saknar anknytning till Sverige – trots att de borde ha samma skydd som barn som bor i Sverige.

Alla har rätt att få en fridsam jul

|
Debatt

Mäns våld och övergrepp är ett globalt problem som underminerar de demokratiska principer våra samhällen ska vara uppbyggda kring. Jämställdhet är en mänsklig rättighet. För att nå långsiktig förändring och få ett slut på våldet krävs det att fokus läggs på proaktiva insatser snarare än reaktiva. Särskilt viktigt är det att motarbeta machokulturer och destruktiva maskulinitets­normer samt att männen och pojkarna engagerar sig i arbetet. Det måste bli ökat fokus på mäns ansvar.

Skärmdump från DN.se med texten Forskning visar porrens skadeverkningar

Forskning visar porrens skadeverkningar

|
Debatt

​SLUTREPLIK. Porren måste gå att synliggöra och debattera, precis som alla andra samhällsproblem (DN Debatt 15/10). Att debattörer väljer att raljera om prussiluskor trots den omfattande forskning som finns, trots jourernas, psykoterapeuters och polisers erfarenhet om kopplingen till mäns våld och trots att våra barn möts av porrens ”anal gangbangs” på nätet - är absurt

Mäns våld drabbar kvinnor hela livet

|
Debatt

Studier från senare år visar att problemet med våld mot äldre är betydligt större än väntat. Nu gör den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad en satsning för att motverka våld i nära relationer, i ett unikt samarbete med riksförbundet Unizon.

Skärmdump med texten "Låt haverikommission utreda porrens skadliga verkningar" med en bild på en hand som klickar på en iPad.

Låt haverikommission utreda porrens skadliga verkningar

|
Debatt

Porr är inte sex. Att porrens människohatande värderingar tillåts stå oemotsagda är oacceptabelt. En haverikommission måste granska hur samhället har kunnat låta detta gå så långt och hur vi nu kan begränsa porrens skadliga verkningar.

Tandlös lag mot barnäktenskap i Sverige

|
Debatt

​Den nya lagen mot barn- och tvångsäktenskap som trädde i kraft 2014 har det övergripande målet att inga personer under 18 år ska kunna giftas bort i Sverige. Med lagen var avsikten att skydda de 70 000 unga som lever i rädsla över att inte kunna välja sin partner.

Nordiska kvinnor mot vålds logga

Vi måste prata om porrens påverkan

|
Debatt

Vi kan inte längre prata om mäns våld mot kvinnor utan att prata om porrens påverkan, skriver Unizon i uttalande tillsammans med kvinnojourer och riksförbund från Norge, Danmark, Island, Finland, Färöarna och Grönland efter konferensen Nordiska Kvinnor Mot Våld.