Kvinna i profil och texten Dödsorsak: kvinna

Dödsorsak: kvinna – Unizon drar i nödbromsen

|
Pressmeddelanden
Enligt den officiella kriminalstatistiken från Brottsförebyggande rådet har mäns dödliga våld mot kvinnor mer än fördubblats på ett år. Förra året dödades 22 kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med, jämfört med 10 kvinnor år 2017.  Nu uppmanar Unizon hela samhället att dra i nödbromsen och kräver kraftfulla satsningar för rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället. 

– Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer runt om i Sverige finns i vardagen för alla kvinnor och barn som är utsatta för mäns våld och vi mobiliserar nu för att utveckla vårt arbete, sprida vår kunskap och driva politiken framåt ännu mer. Vi kräver en nollvision mot mäns dödliga våld och kraftfulla åtgärder från regeringen, kommuner, myndigheter och hela samhället, säger Zandra Kanakaris, förbundsordförande Unizon.

Status Sverige 2018:
- Dödligt våld mot kvinnor/flickor: 33 fall, en ökning med 6 fall jämfört med 2017
- Dödligt våld mot män/pojkar: 75 fall, en minskning med 11 fall jämfört med 2017
- Misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år 2018: 28 700, ökning med 3 procent
- Misshandelsbrott mot män över 18 år 2018: 30 700, minskning med 6 procent
- Anmälda våldtäkter: 7 960 fall, en ökning med 8 procent
- Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor 18 år eller äldre: 4 270 anmälda brott, en ökning med 6 procent.
- Antalet anmälda våldtäkter mot män 18 år eller äldre: 193, minskning med 7 procent

Var tredje ung kvinna utsatt för sexualbrott
Mer än var tredje ung kvinna (34,4%) mellan 16-24 år uppgav att hon utsattes för sexualbrott under det senaste året i Brå:s Nationella Trygghetsundersökning (NTU).  Brottsförebyggande rådets statistik visar också att av de anmälda misshandelsbrotten mot vuxna, 18 år eller äldre, 2018 var 48 procent riktade mot kvinnor och 52 procent mot män. Den övervägande majoriteten förövare i alla dessa fall är män.

– Den gamla sanningen att män som grupp är mycket mer utsatta för våld än kvinnor börjar naggas i kanten. Samhällets insatser måste anpassas därefter.  Mäns grova brottslighet som drabbar kvinnor, våldtäkter, mord och misshandel, kräver samma status, resurser och engagemang som mäns grova brottslighet mot andra män, och måste tas på samma allvar, säger Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

Krav: ett paket av åtgärder som involverar hela samhället
2018 togs 108 000 kontakter med Unizons medlemsjourer, mestadels från kvinnor och flickor. Det är en markant ökning från tidigare år som visar hur stort samhällsproblem mäns våld mot kvinnor är. I helgen samlas över 150 kvinno- och barnrättsaktivister från Unizons medlemsjourer på Unizons kongress. Det är mestadels kvinnor över hela Sverige som varje dag arbetar för att rädda liv, tillsammans kräver vi att regeringen tillsätter ett paket av åtgärder som involverar hela samhället för att stoppa män från att mörda kvinnor.

Riksförbundet Unizon mobiliserar och satsar under året på: 

  • Dödsorsak: Kvinna – nationell konferens den 3:e juni med bland andra Shilan Caman, forskare vid Rättsmedicinalverket, Kerstin Weigl, reporter Aftonbladet som 2015 tilldelades Lukas Bonniers stora journalistpris för sin granskning av mäns dödliga våld mot kvinnor och Ulrika Rogland, jurist med mångårig erfarenhet inom rättsväsendet och kammaråklagare i det uppmärksammade mordet på Lugnet i Malmö 2012.
  • Uppföljningskonferens hösten 2019 om aktuell forskning och metoder för att identifiera och hindra förövare. 
  • Det stora hatet – seminarium i Almedalen om kvinnohat och mäns dödande av kvinnor.
  • Fortsatt påverkansarbete och att sprida vår kunskap om mäns våld mot kvinnor.
  • Driva politiken framåt – inte en kvinna till ska dödas!

 

För intervjuer och kommentarer kontakta:

Förbundsordförande Zandra Kanakaris
zandra.kanakaris@unizon.se
070 143 42 47

Generalsekreterare Olga Persson
olga.persson@unizon.se
08 642 64 01, 070 461 18 88

Unizons pressjour
076 165 53 25

Om Unizon
Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizon.se