Fem åtgärder för barns rätt till ett internet fritt från sexuellt våld

|
Nyheter
 

De senaste åren har pornografin blivit grövre än någonsin. Dagens mainstreamporr visar grova sexuella övergrepp, förnedring, skällsord och fysiskt våld mot kvinnor. Filmer som sexualiserar mäns våld finns ett knapptryck bort i våra barns telefoner och datorer. Genomsnittsåldern för när killar i Sverige börjar se porr är 12 år. 

På senare år har engagemanget mot sexuellt våld ökat, inte minst genom #metoo. Arbetet mot dokumenterade sexuella övergrepp på barn på nätet är utbrett och prioriterat. Lagstiftning skärps för att komma åt olovlig spridning av bilder och filmer med sexuellt innehåll. Men samtidigt som medvetenheten om, och skyddet för, att barn inte ska utnyttjas inom pornografi har ökat, saknas fortfarande skydd för barn att slippa komma i kontakt med pornografi och sexuella övergrepp på nätet. Barn måste få frihet att utveckla en egen sexualitet som bygger på samtycke, lust och nyfikenhet och är fri från porrens bild av att sex handlar om våld, förnedring och övergrepp.

Den allt grövre och mer tillgängliga pornografin är ett hinder i arbetet för att förebygga mäns våld mot kvinnor och för att nå jämställdhet.

För att uppnå ett samhälle fritt från sexuellt våld på nätet kräver vi:

1. Opt in-filter på alla internetabonnemang
Alla internetabonnemang ska ha ett inbyggt filter som blockerar porr. De användare som önskar ta del av pornografiskt material ska aktivt behöva välja om de vill ta bort filtret (opt out).

2. Åldersverifikation
Krav på åldersverifikation ska införas på alla webbsidor som tillhandahåller pornografiskt material. För att få tillgång till pornografi ska det krävas att tredje part verifierar att kunden är över 18 år.

3. Porrfria miljöer för barn
Barn har rätt att slippa pornografi. Förskolor, skolor, fritidsgårdar, ungdomsgårdar och idrottsanläggningar ska tillämpa filter som blockerar pornografi på sina datorer och trådlösa nätverk. Elever och skolpersonal ska kunna hänvisa till skolans policy om någon tittar på pornografi i skolan, och på så sätt kränker barns grundläggande rättighet att inte utsättas för våld. All personal ska ha en rutin för att tala om pornografi som en form av mäns våld mot kvinnor.

4. Modernisering av sex- och samlevnadsundervisningen
Sex- och samlevnadsundervisning ska vara ett obligatoriskt skolämne och bygga på kunskap om makt, jämställdhet och våld. All sådan undervisning ska ha ett kunskapsunderbyggt och kritiskt förhållningssätt till porr. Skolverket bör få ett permanent uppdrag att arbeta med fortbildning för lärare om sex- och samlevnad.

5. Utredningar mot porrens skadeverkningar                    
En kommission bör tillsättas med syfte att utreda porrens skadeverkningar samt utreda hur spridningen av pornografi kan begränsas. Frihet från pornografi bör betraktas som en del av alla människors grundläggande rättigheter, inte minst de sexuella och reproduktiva rättigheterna (SRHR).