Företag tar ansvar för att motverka sexuell exploatering

|
Nyheter

I Sverige är det förbjudet att köpa sex. Men en tredjedel av svenska medborgares sexköp utomlands sker i samband med tjänsteresa och en företagskultur kring porrklubbsbesök är vanlig i många länder och affärssammanhang.

Idag anordnar Sverige Kvinnolobby tillsammans med SKR och Roks en utbildning om etiska riktlinjer mot sexköp och sexuell exploatering, för att inspirera företag att ta ansvar för mänskliga rättigheter, jämställdhet och de anställdas arbetsmiljö. Representanter för stora hotellkedjor, taxibolag och företag som jobbar med företagsansvar finns på plats.

Jag intervjuade en kvinna som hade bestämt sig för att smälta in på företaget, berättar Charlotte Holgersson, forskare inom organisation och ledarskap på KTH. Det innebar att hon också följde med sina manliga kollegor på strippklubb. När hon satt där kände hon att hon tittade på kvinnorna genom sina kollegors ögon och det gjorde henne väldigt illa till mods.Strippklubbsbesök fyller ofta en gemensamhetsskapande funktion, ett sätt för män att odla relationer med varandra och en frizon där man får ”vara sig själv”, menar Holgersson. Samtidigt fungerar sådana incidenter som lojalitetstest gentemot både kvinnliga och manliga kollegor. Följer du med? Eller stannar du på hotellrummet, rapporterar, klagar till chefen? Det skapar en företagskultur som inkluderar vissa och exkluderar andra.

Etiska riktlinjer är viktiga som ett stöd för de anställa, menar Anna Lindstedt från Ethos International. En del länder saknar lagstiftning mot sexköp, därför tycker många att det är skönt att kunna luta sig mot företagets egna policy när det gäller sexköp och strippklubbsbesök.Vad kan företagen göra för att motverka sexuell exploatering och människohandel och gå i bräschen för mänskliga rättigheter och jämställdhet?

  • Anta en IT-policy och uppförandekod mot porrsurfning
  • Anta en resepolicy om att man bara bokar porrfria hotell
  • Anta resepolicy, uppförandekod och etiska riktlinjer med regler mot köp av sexuella tjänster

Och sedan? För att se till att se till att dessa efterlevs bör företagen implementera riktlinjerna med hjälp av utbildning, uppföljning och åtgärder när en anställd bryter mot reglerna.Läs mer om företagsansvar mot sexuell exploatering på www.rattriktning.se