Zandra Kanakaris, förbundsordförande
Zandra Kanakaris, förbundsordförande Unizon

Fortsatt fokus på prostitutionsfrågan

|
Ordförandebrev
Ännu ett verksamhetsår läggs till handlingarna, ett enormt händelserikt sådant. Nu blickar vi framåt och min gissning är att 2015 blir minst lika händelserikt även om jag lovar att inga namnbyten kommer att ske inom överskådlig framtid.

Jag önskar att jag kunde skriva att våra frågor skulle bli mindre aktuella och att satsningar inom vårt område inte längre behövs. Men vi om några vet att så inte är fallet. Statistiken talar sitt tydliga språk; tusentals kvinnor och barn som bor på våra jourer, 100 våldtäkter om dagen, var tionde barn som tvingas se sin pappa misshandla mamma och fortfarande mördas 17 kvinnor varje år av sin nuvarande eller före detta man.

Men det rör på sig ändå. Det livsviktiga våldspreventiva arbetet har vi tillsammans med andra sett till att sätta på kartan och förhoppningsvis får vi se en bredare satsning från hela samhället på det under de kommande åren. Vi kommer att fortsätta vara en tydlig förespråkare för att våldsförebyggande arbete måste göras men att det alltid ska ske med ett genus- och maktperspektiv.

Under året som kommer så kommer vi även bevaka implementeringen av Istanbulkonventionen och hela tiden upprepa vikten av att vår kunskap och erfarenhet tas med i arbetet med förövare. Diskussionen om upphandling av kvinnojoursverksamhet är långt ifrån är avgjord men kommer sannolikt stå mycket i fokus också framöver. Slutligen hoppas vi också från förbundets sida kunna stärka barnperspektivet ännu mer under året som kommer med hjälp av bland annat My life my lesson och vår nya bok om barn på skyddat boende som kommer längre fram.

Vissa skulle kalla vår position i frågan låst, och det är precis vad den är.

Jag är också övertygad om att året kommer inrymma fortsatt fokus på prostitutionsfrågan, som kanske mer än någon annan fråga visar vilket samhälle vi strävar efter. Vill vi ha ett samhälle där kroppar, företrädesvis kvinnors, kan bli köpta av, framförallt män? Eller anser vi att prostitution inte går att förena med ett jämställt och jämlikt samhälle? Vissa skulle kalla vår position i frågan låst, och det är precis vad den är. Vi kommer nämligen aldrig att ändra oss i frågan om kvinnors och barns okränkbara mänskliga rättigheter. Normalisering av prostitution och sexköp får långtgående och ödesdigra konsekvenser för kvinnor och barn över hela världen. 

Jag avslutar med att lyfta fram en mening ur vårt nya manifest: Vi tror på att vända på perspektiven, kliva in på nya arenor och synliggöra att mäns våld mot kvinnor inte är en isolerad fråga. Allt detta och mer därtill fortsätter vi med i vårt fortsatta arbete för barns och kvinnors rättigheter under 2015. Jag hoppas att du som läser är med oss, eftersom alla vinner på ett jämställt samhälle fritt från våld, och alla behövs i arbetet för att uppnå det!

Zandra Kanakaris
Förbundsordförande
Unizon