Bild från ljusmanifestation den 25:e november 2017.

Jourer runt om i landet manifesterar mot mäns våld

|
Pressmeddelanden
Ljusmanifestationer från norr till söder, öppet hus och föreläsningar  - den 25:e november uppmärksammar Unizons jourer runt om i landet FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

– Mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn är ett av våra största samhälls- och folkhälsoproblem. Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer stöttar och skyddar kvinnor och tjejer varje dag. Den 25:e november mobiliserar vi oss och lyfter det akuta kravet att mäns våld mot kvinnor måste upphöra, runt om i hela Sverige, säger Olga Persson, generalsekreterare Unizon. 

Dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades 1999 och uppmärksammas sedan dess bland annat med finstämda ljusmanifestationer som sätter fokus på kvinnors rätt till frihet från våld.

– Sedan år 2000 har 279 kvinnor dödats av en man hon haft en relation med. Alla kvinnor är någons mamma, syster, vän och kollega och alla kvinnor finns med oss och våra medlemsjourer varje dag i vårt arbete med att stötta, skydda, förebygga och påverka för ett jämställt samhälle fritt från våld, säger Zandra Kanakaris, förbundsordförande Unizon. 

Se alla arrangemang och manifestationer runt om i landet här: http://unizon.se/aktuellt/manifestera-mot-mans-vald-mot-kvinnor-tillsamm...

FAKTA OM VÅLD MOT KVINNOR I SVERIGE 
Mäns våld mot kvinnor kostar samhället 43 miljarder kronor varje år. 2017 anmäldes 28 000 fall av misshandel mot kvinnor och över 7 000 våldtäkter. Mörkertalet är stort, enbart 20 procent av all misshandel mot kvinnor anmäls och enbart 10 procent av våldtäkterna. I Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning uppger mer än var tredje ung kvinna att hon utsattes för sexualbrott under 2017 och antalet kvinnor som rapporterar att de utsatts för sexualbrott har ökat de senaste åren.

För intervjuer kontakta: 
Generalsekreterare Olga Persson, olga.persson@unizon.se, 070 461 18 88
Förbundsordförande Zandra Kanakaris, zandra.kanakaris@unizon.se, 070 143 42 47

För lokala presskontakter, frågor och research kontakta: 
Pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se, 073 924 34 92


Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Varje år har jourerna över 90 000 stödkontakter. Besök oss på www.unizon.se