Isabella Lövin (MP), Stefan Löfven (S) och Morgan Johansson (S) presenterar den nya samtyckeslagstiftningen.
Isabella Lövin (MP), Stefan Löfven (S) och Morgan Johansson (S) presenterar den nya samtyckeslagstiftningen. Foto: Lasse Allard.

Justitieministern: sexuella handlingar utan samtycke är våld

|
Nyheter
 

Idag levde den feministiska regeringen upp till sitt namn genom att föreslå en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke och tydligt slår fast att alla sexualiserade handlingar utan frivillighet som män och killar utsätter kvinnor och tjejer för är våld. Efter att ha lyssnat på kvinno- och tjejjoursrörelsen blir begreppet våldtäkt kvar.

Unizon välkomnar samtyckeslagstiftningen och att regeringen så tydligtlägger ansvaret där det hör hemma - hos förövaren - som nu blir ansvarig att bevisa samtycke och att allt annat än samtycke är våld. Morgan Johansson öppnar för ytterligare skärpningar i straffsatser, utöver höjt lägsta straff för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn, och går vidare med uppdrag till Brå att se över den bristande hanteringen av våldtäktsärenden = bra!

Att det i princip råder straffrihet på våldtäkt som det ser ut idag är oacceptabelt och vi förväntar oss, liksom regeringen, att den nya lagstiftningen tillsammans med ökad kunskap på landets domstolar leder till fler fällande domar - så att kvinnor och tjejer som utsatts för mäns sexualiserade våld får upprättelse och att samhället slutligen ser detta grova brott precis så grovt som det är.