Zandra Kanakaris, förbundsordförande, och Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

Kunskap om mäns våld mot kvinnor avgörande för att jämställdhetssatsningarna ska lyckas

|
Nyheter
Unizon kommenterar vårbudgeten: Idag presenterade regeringen sitt förslag på vårbudget – med bland annat 50 miljoner extra till kvinno- och tjejjourerna och ett så kallat metoo-paket med satsningar på utbildning av rättsväsendet, socialtjänst och en förbättrad sex- och samlevnadsundervisning. Unizon välkomnar satsningarna, som är avgörande för att mäns och killars sexualiserade våld mot kvinnor och tjejer ska upphöra.

För att metoo-paketet ska ha avsedd verkan är det avgörande att insatserna är samordnade och utförs av personer som har kunskap om mäns våld, samt att de utgår från ett tydligt könsmaktsperspektiv med grund i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Vill beslutsfattare på allvar att mäns och killars sexuella våld upphör behövs krafttag mot porren. Porrindustrin står i total mostats till jämställdhet och lär barn och vuxna att mäns våld mot kvinnor är sex. Porren står också helt oemotsagd eftersom vuxna inte pratar med barn om detta. Vi behöver lagstiftning för att begränsa den oreglerade spridningen av porr. Skolor och förskolor måste vara porrfria. Alla som arbetar med unga måste ha en rutin för att prata kritiskt om porr och all sex- och samlevnadsundervisning måste ha ett kritiskt förhållningssätt till porrens kvinnohat. 

Vårbudgeten innehåller också 50 miljoner extra till kvinno- och tjejjourerna. Unizon önskar precis som tidigare att pengarna ska kunna bidra till långsiktighet och stabilitet i det ordinarie arbetet med att stötta och skydda kvinnor och barn som utsatts för mäns våld. Jourernas verksamhet är en helhet - där feministiskt socialt arbete ligger till grund för vår politiska påverkan och vi önskar oss en finansiering som kan stötta oss i hela vårt uppdrag med att stötta, skydda, förebygga och påverka för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi hoppas att statsbidragen denna gång kan gå även till fasta kostnader i det skyddade boendet, som lokalhyror och barnverksamhet.

Unizon ser fram emot att bidra med vår expertis om mäns våld mot kvinnor och barn, förebyggande arbete och kunskapen om hur porren normaliserar sexuellt våld i arbetet framåt.

Zandra Kanakaris, förbundsordförande, och Olga Persson, generalsekreterare, Unizon