Nära 150 kvinnorättsaktivister på plats på #unizonkongress
Nära 150 kvinnorättsaktivister aktiva inom Unizons jourer på Unizons kongress 2018.

Kvinna – inte klient! Barn – inte bihang! Frigörelse – inte förvaring!

|
Nyheter
Uttalande från Unizons kongress.

Jourrörelsen är landets största demokratiskt organiserade folkrörelse mot mäns våld mot kvinnor. Jourerna har haft #metoo i 40 år och stöttar och skyddar, förebygger och påverkar varje dag utifrån en kunskap om hur våld, genus och makt hänger ihop.

Jourrörelsen står stark och Unizon växer varje år i medlemmar, som fortsätter jourrörelsens unika arbete med att stötta och skydda kvinnor och barn som utsatts för mäns våld och omvandla erfarenhet och kunskap om mäns våld mot kvinnor till politisk påverkan.

I helgen har Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer haft kongress, nära 150 kvinnorättsaktivister har demokratiskt beslutat om förbundets framtid och valt en ny styrelse. En fristående kvinnorörelse är avgörande för en stark lagstiftning för kvinnors och barn rättigheter. Vi kräver gemensamt:

  • Permanenta statsbidrag till kvinno- och tjejjourer som bättre kommer våldsutsatta kvinnor och barn till del. Vi vill se organisationsbidrag istället för verksamhetsbidrag, samt ett enklare ansökningsförfarande.
  • Ökade resurser till riksförbundet. Unizons medlemsantal har ökat med 60 % och medlemmarnas stödkontakter med över 100 %
    på sju år. Under samma tid har anslaget till riksförbundet endast höjts med 38 %.
  • Omställningspengar för att kunna möta förändrade krav och lagstiftning för skyddat boende.
  • Fortsatt möjlighet för kvinnojourer att undantas från upphandling och främjande av IOP. Mäns våld mot kvinnor ska inte vara en vinstaffär.
  • Att resurser till förändringsarbete med män och pojkar inte tas från skydd- och stödinsatser till kvinnor och flickor.
  • Frihet från porr. Vi måste ta krafttag mot porren om vi överhuvudtaget vill göra något mot mäns våld mot kvinnor, genom lagstiftning för att begränsa spridning av porr, åldersverifikation på porrsajter, porrfri skola och förskola och en sex- och samlevnadsundervisning med kritiskt perspektiv på porr.  

Unizons kongress 2018 
Stockholm 2018-04-22