Kvinnojourerna och tjejjourerna står kvar – 9 av 10 välkomnar nya ideellt engagerade

|
Pressmeddelanden
I över 40 år har jourrörelsen stöttat, skyddat, förebyggt och påverkat för kvinnors och barns rätt till ett liv fritt från mäns våld. Jourerna räddar liv varje dag och det praktiskt feministiska arbetet fortsätter, oavsett politiskt styre finns jourerna kvar. Nu finns möjlighet för fler att engagera sig.

Jämställdhet och mäns våld mot kvinnor - viktig fråga men osynlig i valrörelsen
Jämställdhet är i topp tre av väljarnas viktigaste frågor enligt SVT:s vallokalsundersökning. Att mäns våld mot kvinnor existerar är det yttersta beviset på att vi måste göra mer för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Mäns våld är en fråga som berör alla, ändå var det märkbart tyst om det i valrörelsen. Nu när valrörelsens kampanjer är över måste det praktiska arbetet ta vid. I Unizons valplattform finns ett antal åtgärder för samhällsförändring.

Jourrörelsen finns kvar
Jourrörelsen bygger på demokrati, öppenhet, bredd och ett engagemang för samhällsförändring för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vill du som individ engagera dig välkomnar nu flera av Unizons medlemsorganisationer nya ideellt engagerade. På en jour arbetar anställda tillsammans med ideellt engagerade och det finns många olika uppgifter. Stödsamtal via chatt, styrelsearbete, juristjour, kommunikations- och påverkansarbete, utåtriktat arbete i skolor och på festivaler, event, utbilda yrkesverksamma, vara praktisk hjälp för kvinnor och barn, ordna roliga utflykter, pyssla, städa, laga mat, fika, snickra och hjälpa barn med läxläsning är några av uppgifterna jourerna själva nämner.

Se lista på jourer som söker nya volontärer runt om i landet här: http://unizon.se/aktuellt/engagera-dig-med-unizons-jourer

Jourrörelsens krav för ett jämställt samhälle fritt från våld: http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/unizons-valplattform...


För intervjuer och kommentarer kontakta:

Förbundsordförande Zandra Kanakaris
zandra.kanakaris@unizon.se
070 143 42 47

Generalsekreterare Olga Persson
olga.persson@unizon.se
08 642 64 01, 070 461 18 88

För lokala presskontakter, frågor och research:

Pressekreterare Nina Ljungberg
nina.ljungberg@unizon.se
073 924 34 92

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizon.se