Unizons förbundsordförande Zandra Kanakaris och generalsekreterare Olga Persson.
Unizons förbundsordförande Zandra Kanakaris tillsammans med generalsekreterare Olga Persson.

Menar ni allvar med arbetet mot mäns och killars våld - ta krafttag mot porren!

|
Nyheter
Förra veckan aviserade regeringen och Vänsterpartiet att de tillsätter ett metoo-paket med satsningar mot mäns och killars sexuella våld och övergrepp. Satsningarna är helt avgörande för att mäns sexualiserade våld ska upphöra - men måste innehålla tydliga åtgärder mot porren om de på riktigt ska göra skillnad. 

Förra veckan aviserade regeringen att de tillsätter ett metoo-paket med satsningar bland annat på utbildning om mäns våld mot kvinnor och sexualbrott till jurister, domare, polisen och socialtjänsten. 50 miljoner kronor går också till en förbättrad sex- och samlevnadsundervisning. Dessa satsningar är helt avgörande för att mäns sexualiserade våld ska upphöra. 

Jonas Sjöstedt (V) lyfte i samband med lanseringen vikten av sex- och samlevnadsundervisning - speciellt eftersom pojkar formar sin bild av sex via den helt oreglerade internetporren. Porrindustrin befäster destruktiva könsroller och lär våra barn att mäns våld mot kvinnor är sex. Porren står också helt oemotsagd eftersom nästan inga vuxna pratar med barn om detta. 

Vill vi på allvar arbeta mot mäns och killars sexuella våld och ge våra barn möjlighet till en sexualitet som inte formas av porrindustrin behöver vi lagstiftning för att begränsa spridning av porr. Skolor och förskolor måste vara porrfria. Alla som arbetar på skolor måste ha rutin och policys för att prata kritiskt om porr och all undervisning måste ha ett kritiskt förhållningssätt till porr.

Ett enkelt sätt för riksdagen att ta ställning för barns rätt att inte utsättas för våld är att rösta igenom motionen ”Hindra pornografi i miljöer med barn och unga” som behandlas den 12:e april. Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, Gustav Fridolin, Miljöpartiet, Jan Björklund, Liberalerna, Ulf Kristersson, Moderaterna, Annie Lööf, Centerpartiet, och Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna, Centerkvinnorna och S-kvinnor har ställt sig bakom #Porrfribarndom och initiativets krav på:

1. ett adekvat porrfilter i förskolan och skolan, samt att elever och skolpersonal kan hänvisa till skolans policy om någon konsumerar pornografi i skolan.
2. ett helhetsarbete där skolor, förutom att tillämpa tekniska lösningar, även säkerställer att lärare och personal har en rutin för att tala om pornografi och de sexuella övergrepp som porren visar och kan orsaka. Vi ser att sex- och samlevnadsundervisningen behöver ha ett forsknings- och kunskapsbaserat samt kritiskt förhållningssätt till porr.

Motionen handlar om detsamma, och motionen ”Haverikommission för att begränsa spridning av porr” som beslutas om i riksdagen den 16:e maj föreslår en utredning med uppgift att begränsa spridningen av porr och stoppa spridningen till barn.

Porr är mäns våld mot kvinnor och porrfilter ihop med porrkritiska samtal i skolan är det absolut minsta vi kan göra för att uppfylla Sveriges jämställdhetspolitiska mål och följa Barnkonventionens skrivelser om barns grundläggande rättighet att skyddas från våld, pornografi och prostitution. Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer kräver tydlighet mot en industri som producerar och säljer kvinnohat, och som idag har fri tillgång till våra barn.