Öl, sex och hårt jobb

|
Nyheter
Under två högsommarveckor samlades nästan 40 000 ungdomar på World Scout Jamboree i Kristianstad. SKR var en av många organisationer som var där och mötte unga scouter från hela världen. 

Anna Hammarstedt, Indra tjejjour, och Josefina Thögersen, 1000 möjligheter, ledde två workshops om dagen utifrån Machofabriken. Sammanlagt deltog 250 ungdomar från 15 länder. 

Machofabriken består av 17 kortfilmer och utgår från en låda med post-it-lappar som symboliserar normer. Man kan antingen befinna sig i lådan, utanför den eller lite både och. Den som är helt i lådan måste leva upp till det som står på lapparna, det vill säga normer för maskulinitet.

Deltagarna var mellan 14 och 17 år gamla. När de fick frågan om vad de associerar med manlighet och vad som ska stå på lådans lappar var de vanligaste svaren ”stark”, ”inte gråta”, ”tuff”, ”aggressiv” och ”familjeförsörjare”. Egenskaper som stämmer ganska väl överens med dem som brukar komma upp när övningen görs i Sverige, med undantag för att ”hårig” och ”skägg” lös med sin frånvaro.

-De amerikanska ungdomarna var mycket inne på ord som har att göra med att jobba hårt och försörja en familj, medan deltagarna från de europeiska länderna, särskilt England, tog upp öl och sex, berättar Anna.

-Vi hade en grupp från Hong Kong som kom in på att normerna för manlighet skiljer sig åt mellan olika grupper, till exempel ska vita män i Hong Kong festa mycket och vara kåta, medan de asiatiska männen ska plugga hårt och vara mammas pojke, säger Anna.

Anna tror att just scoutmiljön gjorde det lättare att diskutera frågorna i Machofabriken, än vad det kan vara i en vanlig högstadieklass.  

-Det var en trygg och öppen miljö, och scouterna menade att de själva redan befinner sig utanför normen. Många sa att de har haft funderingar kring att passa in som kille eller tjej, men inte kunnat sätta ord på dem förrän nu. De tänker att alla ska få vara sig själva, men i verkligheten så är de själva med och skapar lådorna, något som Machofabriken hjälpte dem att få syn på, säger Anna.