Zandra Kanakaris, förbundsordförande Unizon, och Olga Persson, generalsekreterare Unizon.
Zandra Kanakaris, förbundsordförande Unizon, och Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

Samtyckeslagen sänder en tydlig signal om vad samhället anser är rätt och fel

|
Nyheter
Unizon kommenterar den nya sexualbrottslagstiftningen:

Idag röstade Riksdagen äntligen igenom en ny sexualbrottslagstiftning som tydliggör vem som bär ansvaret för sexuella övergrepp och våldtäkter - den som begår dem. Nu börjar arbetet med att implementera lagstiftningen i hela rättskedjan och att utbilda allmänheten om att alla sexuella handlingar som inte sker med ömsesidighet och samtycke är olagliga och våld. Sverige har en lång väg att gå för att bygga upp förtroendet för rättsväsendet, speciellt hos kvinnor och tjejer som utsatts för killars och mäns våld.


Den stora majoriteten av sexuella övergrepp begås av killar och män, därför behövs ett tydligt genus- och maktperspektiv i utbildningen gällande den nya lagstiftningen. Antalet anmälda fall av våldtäkter ökar och alla utsatta har rätt till ett professionellt bemötande, en polisutredning som håller måttet och att, i de fall åtal väcks, få möta ett rättsväsende som förstår att alla kvinnor har rätt till sin egen kropp i alla lägen.

Kvinno- och tjejjourernas erfarenhet visar ett behov av en förändrad sexualbrottslagstiftning. Jourrörelsen har under många år drivit frågan aktivt. Lagstiftning är en central utgångspunkt i arbetet mot sexuellt våld och en samtyckeslag sänder en tydlig signal om vad samhället anser är rätt och fel.

Lagar ska ha en normerande effekt men det förutsätter också ett förebyggande arbete där vi förändrar normer kring sexualitet och maskulinitet. För att lagstiftningen ska ha normerande verkan måste vi också kritiskt adressera porrens påverkan på främst killar och män, och på alla nödvändiga sätt begränsa spridningen av pornografi som sprider budskapet att kvinnor är till för att spottas på och kallas hora och fitta.