There are no whores, bitches or sluts in this world – there are only women!

|
Nyheter
Ingen kvinna är fri förrän alla kvinnor är fria, och att kvinnor är till salu påverkar hela samhället. På seminariet International sporting events as driving forces behind prostitution and trafficking lyfte samtliga deltagare den absoluta nödvändigheten i att arbeta mot porren om vi vill motverka mäns våld mot kvinnor, sexuella övergrepp, att män utnyttjar kvinnor i prostitution.

”Svenskt bistånd inte ska gå till organisationer som ser prostitution som ”sex work” och arbetar för legalisering av sexköp”

Per-Anders Sunesson, Sveriges ambassadör för arbetet mot människohandel berättade att svenska sexköpslagen ska utvidgas och att Sverige kommer kriminalisera svenska mäns sexköp utomlands. På frågan om varför svenskt bistånd går till organisationer som arbetar för legalisering av prostitution svarade Per-Anders Sunesson:

- Det är ett problem och vi arbetar med det. Min åsikt är att svenskt bistånd inte ska gå till organisationer som ser prostitution som ”sex work” och arbetar för legalisering av sexköp.
 
En av publikens frågor var hur man kan svara människor som lyfter att porr kan vara frigörande för kvinnor. Terry Forliti, överlevare och chef för organisationen Breaking Free.

- Do not offend me! Förolämpa mig inte. Det finns en liten andel kvinnor som säger att porr- och prostitutionsindustrin inte skadat dem. Jag brukar illustrera industrin som ett brinnande hus, om du och jag går igenom det och bara en av oss blir bränd så kan inte den som inte bli bränd säga att bränder inte är farliga eller skadliga, det är exakt samma sak med porr och prostitution. Jag pratar från erfarenhet, sade Terry Forliti.

På Irland klubbades en sexköpslag som kriminaliserar köparen igenom för ett år sedan, Mia de Faiote från organisationen Men’s development network berättade om att det som nu behövs är att implementera den.
 
- Pojkar och män måste bli medvetna om att prostitution är mäns våld mot kvinnor och att lagen har ändrats. I skolan ingår utbildning om samtycke, men vi har fortfarande ett stort arbete att göra för att få män och killar att förstå att samtycke inte kan köpas, sade Mia de Faiote.

Grégoire Théry arbetar för CAP Internationel – en organisation som samlar front line organisationer som arbetar med att ge stöd och skydd till kvinnor i prostitution.

- Du kan aldrig köpa samtycke, om det har skett en pengatransaktion är det alltid sexuell exploatering och våldtäkt, sade Grégoire Théry.

Under seminariet visades klipp från filmen Som en pascha.

- Under mina tre års arbete med filmen såg jag hur bordellen Pacha var precis som världen utanför, speciellt vad gäller rasismen, där svarta och asiatiska kvinnor hade lägst status på bordellen. Nu arbetar jag för organisationen MÄN. Vi ser prostitution som mäns våld mot kvinnor och försöker få män att vilja förändras samt att ta ansvar. Att inte ta ansvar är en stor del av problemet med maskulinitet. MÄN behöver vara starkare i vårt arbete mot porren, sade Svante Tidholm, MÄN och dokumentärfilmare som gjort Som en pascha.   

Den 11-16 mars har Unizon deltagit på FN:s kvinnokommission CSW i New York. Unizon har anordnat event om porr, prostitution och feministisk SRHR. Läs gärna om event om porr här