Tjej- och ungdomsjourerna öppna hela jullovet

|
Pressmeddelanden
3 av 4 tjejjourer och ungdomsjourer har chatten öppen som vanligt under jullovet. Det går att chatta med jourer under jullovets alla dagar och flera jourer har öppet på julafton och nyårsafton. Hälften av jourerna upplever ett ökat söktryck just under julledigheten.

- För många unga tjejer innebär storhelger otrygghet på grund av våld och missbruk i hemmet. Det innebär också en ökad känsla av ensamhet. Då kan det vara skönt att få prata med någon helt anonymt via en chatt, man kan stänga dörren och prata och behöver inte ta sig hemifrån, säger Chris-Emelie Denstedt från Uppsala tjejjour.

Uppsala tjejjour är en av de jourer som har öppet även på julafton och nyårsafton. I chatten hos en tjejjour kan unga tjejer få stöd och prata. De vanligaste frågorna rör psykisk ohälsa, våldtäkt, sexuella övergrepp och frågor om kroppen, sex och relationer. Under 2014 stöttade Unizons tjej- och ungdomsjourer över 11 000 barn och unga och var landets största aktör när det kommer till stöd på nätet. Under julen upplever många av Unizons tjej- och ungdomsjourer ett ökat söktryck. 

- Utsattheten för våld och övergrepp är stor i samband med ledighet. Många barn och unga tvingas spendera ledigheten med personer som utsätter dem för våld och övergrepp. Genom att hålla öppet varje kväll hoppas vi öka tillgängligheten för de som behöver vårt stöd, oavsett vad den stödsökande vill prata om, säger Tjejjouren Väst i Göteborg. 

Resten av samhället stänger

- Vi vet av erfarenhet att trycket brukar öka vid ledighet från skolan. Många stödsökande ser skolan som en fristad när det är svårt och jobbigt hemma, säger Tjejjouren i Huddinge. 

Antalet stödsökande är stort och visar på ett behov av tillgängligt stöd.

- Tjej-och ungdomsjourerna är ovärderliga för de barn och unga, främst tjejer och flickor, som behöver stöd och hjälp när resten av samhället stänger över helgerna. Unizon jobbar ständigt för stärkt finansieringar för dessa jourer, speciellt eftersom vi vet att tidiga och förebyggande insatser är oerhört effektiva. Tyvärr är de flesta verksamheter underfinansierade, deras kunskap och kompetens måste värderas högre av kommunerna, säger Olga Persson, generalsekreterare Unizon. 

Lista på jourernas öppettider finns på http://unizon.se/aktuellt/jourernas-oppettider-under-jul-och-nyar

Även kvinnojourerna har öppet under helgerna och Unizon uppskattar att över 200 barn bor på jourernas skyddade boenden, se pressmeddelande om kvinnojourernas arbete och öppettider under helgerna på http://unizon.se/aktuellt/fler-barn-spenderar-jullovet-pa-kvinnojourerna...

För intervjuer och kommentarer kontakta: 

Unizons generalsekreterare Olga Persson, olga.persson@unizon.se, 070 461 18 88 
Förbundsordförande Zandra Kanakaris, zandra.kanakaris@unizon.se 070 143 42 47

För frågor och research kontakta: 

Unizons pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se 073 924 34 92

För lokala uppgifter, öppettider, citat och presskontakter eller länsvisa sammanställningar Unizons pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se 073 924 34 92

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizon.se.