Framsida Unizons våldspreventionsguide

Unizon lanserar Sveriges första feministiska våldspreventionsguide

|
Pressmeddelanden

Unizons jourer har arbetat förebyggande mot mäns våld ända sedan förbundet bildades för över 20 år sedan. Genom att hantera konsekvenserna av mäns våld har kunskapen om hur mäns våld går att förebygga vuxit fram. Tillsammans med sju Unizonjourer med spjutpetskompetens inom våldsförebyggande arbete har Unizon nu tagit fram Sveriges första feministiska våldspreventionsguide, med tips på hur jourer kan arbeta förebyggande mot mäns och killars våld. Guiden lanseras idag på Café Klaver i Stockholm, media hälsas välkomna. 
 

– Kunskap om våld, genus och makt är grundläggande i allt våldsförebyggande arbete och den kunskapen finns hos våra jourer. Med den här guiden vill vi ge exempel på hur förebyggande arbete mot mäns och killars våld kan se ut i praktiken och på hur fler kommuner, skolor, fritidsgårdar och idrottsföreningar kan samverka med våra jourer, säger Olga Persson, generalsekreterare Unizon. 

Stöd, kontakt och samverkan med kommuner och andra samhällsaktörer, myndigheter och organisationer är avgörande nycklar i det långsiktiga våldsförebyggande arbetet. Jourerna har kunskap om mäns våld och är experter på att stötta. 

– När man börjar arbeta våldsförbyggande blir mer våld synligt och fler behöver stöd och hjälp, det är avgörande att stödfunktioner finns på plats i det våldsförebyggande arbetet och jourernas roll som stödverksamhet är oumbärlig här, säger Olga Persson. 

På lanseringen håller vi samtalet: Så arbetar vi tillsammans för att förebygga mäns och killars våld 
Jonna Nilsson, verksamhetsansvarig Juventas Ungdomsjour och Kari Rooth, samordnare kvinnofrid, Södertälje Kommun berättar om samverkan mellan kommun och ungdomsjour i ett samtal lett av Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

Representanter från flera av Unizons jourer är på plats.

Datum: 21 februari
Tid: 16:00-17:00
Plats: Café Klaver, Rutger Fuchsgatan 5, Stockholm

För anmälan och mer info kontakta: 
Pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se 073 924 34 92

För kommentarer kontakta: 
Generalsekreterare Olga Persson, olga.persson@unizon.se, 070 461 18 88

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer som arbetar mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizon.se

 

Bifogade filer: