Unizonjourer stöttar och skyddar hela sommaren

|
Pressmeddelanden

Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer runt om i landet håller öppet som vanligt under sommaren, och fortsätter sitt dagliga livräddande arbete med att stötta och skydda kvinnor och barn som utsatts för mäns våld. Tjejjourerna och ungdomsjourerna har chatt under hela sommarlovet.

– Unizons jourer är Sveriges största folkrörelse för kvinnors och tjejers sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, SRHR. När resten av samhället stänger finns jourerna där och stöttar och skyddar de tusentals kvinnor och barn som utsätts för mäns våld, säger Zandra Kanakaris, ordförande Unizon.

Mäns våld tar inte semester och majoriteten av Unizons jourer upplever att lika många, eller fler, kvinnor och barn söker stöd under sommaren som under resten av året.

– Eftersom polisen och socialtjänsten har semestertider brukar fler vända sig till oss med akuta behov och för rådgivning, säger Vuokko Erman på Sollentuna kvinnojour.

Under sommaren tar socialtjänstens processer längre tid, vilket drabbar kvinnor och barn. Jourerna anordnar aktiviter, utflykter och läger men väntetiden skapar självklart frustration, rädsla, stress och oro hos kvinnor och barn som sökt skydd på skyddat boende efter att ha utsatts för mäns våld. En konsekvens kan bli att kvinnan återvänder till förövaren, vilket i värsta fall kan innebära att han dödar henne. 

– Kvinnorna och barnen kan få vänta längre med att få hjälp av socialtjänst när de har semester. Risken är då högre att de avviker från boendet och även att de återvänder till våldet. Långa uppehåll i kontakten med socialtjänst kan göra att kvinnor och barn blir långvarigt boende på kvinnojouren vilket ofta föder frustration. Att bo i skyddat boende medför att familjen får vidta försiktighetsåtgärder i sitt dagliga liv. Detta bidrar till att barnen inte har samma möjligheter till sommaraktiviteter som sina jämnåriga kamrater, vilket kan bli en påfrestning när boendet blir långvarigt, säger Katarina Månsson, Kvinnojouren i Göteborg.

Stöd och pepp via chatt hela sommarlovet

Unizons tjejjourer och ungdomsjourer är Sveriges största aktör för stöd på nätet och det finns en jour att chatta med under hela sommarlovet. Mäns och killars våld och sexuella trakasserier upphör inte för att det är sommar. Det gör inte ångest eller självmordstankar heller. 

– Fler stödsökande talar om ensamhet och ökad ångest på grund av att vård och skola inte finns tillgängligt på samma sätt under sommaren som under resten av året, säger Andrea Thiger, Tjejzonen.

– För många våldsutsatta barn, eller unga anhöriga till personer med missbruk är skolan en trygg plats, en plats som inte finns på två månader. Vi tar emot många stödsökande som upplever sommaren som en svår tid då kontakter en har upphör och en tvingas vara hemma med den som utsätter en, säger Erika Willis, Stjärnjouren.

Flera av Unizons jourer anordnar läger och deltar på Pridefestivaler, många arbetar även förebyggande mot killars våld på festivaler.

Se listan över jourernas öppettider och aktiviteter här.

För lokala presskontakter och mer info kontakta:
Pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se, 073 924 34 92

För kommentarer kontakta:
Ordförande Zandra Kanakaris, zandra.kanakaris@unizon.se, 070 143 42 47
Generalsekreterare Olga Persson, olga.persson@unizon.se, 070 461 18 88
 

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer som arbetar mot sexuella övergrepp. Med över 7000 medlemmar är jourerna Sveriges största folkrörelse för ett jämställt samhälle fritt från våld och för kvinnors och tjejers sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Jourerna hade under 2016 över 92 000 stödkontakter. Besök oss på www.unizon.se