Votering på Unizons årsmöte, ombud från jourer runt om i landet röstar med orange röstkort.
Kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer är landets största folkrörelse för kvinnor och tjejers sexuella och reproduktiva rättigheter, SRHR. Förbundet och jourernas verksamhet är byggd på demokrati, öppenhet och värnande om alla människors lika värde.

Unizons årsmöte 2017

|
Nyheter

Kvinnojourerna, tjejjourerna och ungdomsjourerna är landets största folkrörelse för ett jämställt samhälle fritt från våld och för kvinnors och tjejers sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Den 22-23 april höll Unizon årsmöte i Malmö.

Årsmötet är Unizons högst beslutande organ och det är årsmötet som väljer styrelse och fastslår verksamhetsberättelse, årsplan och treårsplan.

2017 deltog över 130 personer från 61 jourer på årsmötet.

- Vi som samlas i det här rummet räddar liv varje dag. Jag är hedrad att vara ordförande för denna fantastiska folkrörelse som varje dag stöttar och skyddar kvinnor och barn som utsatts för mäns våld, sade Zandra Kanakaris Unizons ordförande.

Årsmötet inleddes med minnestal och en tyst minut för Ingrid Fredriksson, som var med och grundade Unizon för 21 år sedan och ägnade sitt liv åt att stötta och skydda kvinnor och barn som utsatts för mäns våld. Ingrid Fredriksson gick bort i början av april i år.

- Vi är många som sörjer Ingrid. I sorgen får vi minnas och glädjas åt vad Ingrid betytt för alla de kvinnor och barn hon hjälpt och ta det med oss i vårt fortsatta arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld, sade Elisebeht Markström, tidigare ordförande Unizon.

Ordförande Zandra Kanakaris betonade och mindes Ingrid speciellt för att hon alltid välkomnade nya i rörelsen.

Statistik blir politik

- Vi lyfte porren nationellt och internationellt, fortsatte arbeta för IOP Idéburet Offentligt Partnerskap och säkerhet på jourerna. Vi firade också att förbundet fyllde 20 år, och att vi gått från 16 till över 130 jourer på de 20 åren, sade Unizons generalsekreterare Olga Persson.

Unizons generalsekreterare Olga Persson gav en genomgång av Unizons verksamhetsberättelse och aktiviteter under 2016.

Unizons medlemsjourer hade rekordmånga 92 000 stödkontakter under 2016. Kvinnojourerna hade över 45 000 stödkontakter, tjej- och ungdomsjourernas nära 30 000 stödkontakter gjorde dem till den största aktören för stöd på nätet och jourer specialiserade på arbete mot sexuellt våld hade 17 000 stödkontakter.

- Jag hoppas att ni använder er av de här siffrorna! Kvinnojourerna, tjejjourerna och ungdomsjourerna är landets största aktör för kvinnor och tjejers sexuella och reproduktiva hälsa, SRHR, och tjej- och ungdomsjourerna är med sina nära 30 000 stödkontakter landets största aktör för stöd på nätet.

Efter en genomgång av förbundets aktiviteter 2016 godkändes verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

Val till Unizons styrelse

Margaretha Olofsson fick förnyat förtroende som kassör för två år. Till styrelseledamöter röstade årsmötet enligt valberedningens förslag för omval på två år av Robin Rocksten, Catarina Gustafsson, Eva Gussing och Aisha Mussa Gaas. Unizons styrelse består således av:
Zandra Kanakaris, ordförande och styrelseledamöter Marie Unander-Scharin, Mikael Gustafsson, Sabina Nilsson, Robin Rocksten, Catarina Gustafsson, Eva Gussing, Aisha Mussa Gaas och kassör Margaretha Olofsson.

Från årsmöte till kongress

Styrelsen lade fram förslaget att byta ut namn på Unizons årsmöte till kongress, vilket årsmötet sade ja till.

- Med över 130 medlemsorganisationer påminner årsmötet mycket mer om en stor kongress, därför föreslår vi att Unizon från och med 2018 kallar sitt årsmöte för kongress, sade Mikael Gustafsson från Unizons styrelse.  

Motioner rörde bland annat ändringar i stadgarna gällande reglering av nomineringstid och förslag på fler platser i förbundsstyrelsen. Några tjejjourer yrkade för att medlemsorganisationer ska kunna vara medlemmar i flera nationella organisationer för tjej- och ungdomsjourer. Styrelsen yrkade avslag på motionen, då Unizons stadgar säger att medlem inte kan vara medlem i annan riksorganisation för kvinnojourer.  Efter votering beslutade årsmötet i enlighet med styrelsen samt för en stadgeändring, den nya lydelsen: Medlem kan inte vara medlem i annan riksorganisation för kvinnojourer, tjej-, trans-, och ungdomsjourer. Medlem kan ingå i lokala och regionala nätverk och plattformar vars värdegrund är förenlig med Unizons.

Styrelsens förslag för årsplan och treårsplan klubbades och mötet avslutades med tack till Johanna Storbjörk som varit mötets ordförande. Johanna berättade om en sång Emil Jensen sjungit vid ett av de första av Unizons årsmöten Johanna arbetat som ordförande för.

- För mig är låten ”Inte vackrast i världen” Unizon. Jag ska läsa upp en bit ur den,
Ni som vet att en mur bara är en bro på högkant
Och det som är som det är inte måste vara konstant.

Ni som hör rop på hjälp när ingen annan hör det.
Gör det ni gör men aldrig får nåt för det.
Låter ni blir finns ingen annan där som gör det.

Ni är inte vackrast i världen,
världen är vackrast i er.

Tack för att ni fortsätter ert livsviktiga arbete varje dag!

Unizons idépris

Unizon delar varje år ut ett idépris på 25 000 kronor till en organisation inom förbundet. I år gick priset till Kvinnojouren i Lund med motiveringen: 
"Jouren har i projektet Fri från våld arrangerat aktiviteter för nyanlända och ensamkommande unga, på mötena har jouren med språkliga och kulturella kompetenser lyckats överbygga barriärer. Genom samtal om jämställdhet, genus, mänskliga rättigheter har jouren på ett konkret och enkelt sätt lyckats prata om och arbeta mot destruktiva maskulinitetsroller. Allt detta möjliggör en lyckad integration för ett inkluderande jämställt samhälle fritt från våld. Grattis Kvinnojouren Lund till Unizons idépris 2017"

- Vi är enormt hedrade och glada över detta och ska med stolthet bära med oss priset hem till jouren. Så himla häftigt, sade Xhenita Shala och Agneta Idbohrn från jouren med glädjetårar i ögonen. 

Traditionsenligt välkomnade Unizon de jourer som blivit medlemmar under året på årsmötet, nio nya medlemsorganisationer antogs till förbundet under 2016. Kvinnojouren Gertrud i Enköping och Rise Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, var på plats på årsmötet och fick Unizons mugg och bricka med visionen Ett jämställt samhälle fritt från våld. 

- Det har varit en fantastisk helg, detta är det första Unizonarrangemanget vi deltar på och det har varit så otroligt lärorik och välorganiserat. Det har också varit bra för nätverkande, vi har precis startat upp samtalsgrupper i Malmö och har pratat med Malmö kvinnojour om hur vi kan samarbeta, sade Katri Berg och Eija Vargblom Boman från Rise. 

I år stod Malmö kvinnojour som värdar för årsmötet, de anordnade även uppskattat studiebesök på jourens kansli. 

- Stort tack Malmö kvinnojour och alla engagerade hjältar som är här och som räddar liv varje dag, nu forsätter vi arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld, sade ordförande Zandra Kanakaris.