Unizons jourers statistik för 2016

|
Pressmeddelanden

Kvinnor bor allt längre tid på kvinnojourernas skyddade boenden och kvinnor och barns behov av stöd och skydd är stort, under 2016 hade Unizons medlemsjourer över 92 000 stödkontakter. Tjej- och ungdomsjourerna hade 30 000 stödkontakter och var Sveriges största aktör för stöd på nätet. Bostadsbristen gjorde att kvinnor bodde längre tid på kvinnojourernas skyddade boenden, i snitt bodde varje kvinna 61 dygn under 2016. År 2012 bodde kvinnor i snitt 40 dygn, boendetiden har alltså ökat med 50 procent på 4 år.

Sammanfattning

  • Unizons jourer hade över 92 000 stödkontakter, med främst kvinnor och tjejer.
  • Tjej- och ungdomsjourerna var Sveriges största aktör för stöd på nätet, med nära 30 000 stödkontakter under 2016.
  • På kvinnojourernas skyddade boenden bodde kvinnor längre än tidigare, i snitt 61 dygn. Bostadsbristen gör att kvinnor och barn som är redo att flytta ut blir kvar på boendet längre, vilket i sin tur gör att jourerna tvingas neka nya stödsökande kvinnor och barn plats. Under 2016 tvingades jourerna neka 7 av 10 kvinnor som sökte skydd.

Skyddat boende: Kvinnors boendetid har ökat 50 procent på 4 år

På kvinnojourernas skyddade boenden bodde fler barn än kvinnor. Under 2016 bodde 1413 barn, 1146 kvinnor och 19 män på boendena.

Kvinnor bodde i snitt 61 dygn på kvinnojourernas skyddade boenden under 2016, att jämföra med 50 dygn 2014 och 40 dygn 2012. Snittet för antal dygn kvinnor bott i skyddat boende har alltså ökat med 50 procent på 4 år. Bostadsbristen gör att kvinnor och barn som är redo att flytta ut blir kvar på boendet längre, vilket i sin tur gör att jourerna tvingas neka nya stödsökande kvinnor och barn plats. Under 2016 tvingades jourerna neka 7 av 10 kvinnor som sökte skydd.

De flesta förfrågningar om skyddat boende kommer via socialtjänsten, som då är ansvarig för att hitta ett annat skyddat boende åt kvinnan och barnen, förhoppningsvis på en annan kvinnojour. Inte sällan tvingas dock socialtjänsten hänvisa till hotellhem eller vandrarhem, vilket inte är ett lämpligt alternativ. Det händer att kvinnor återvänder hem till förövaren.

Kvinnojourerna hade nära 45 000 stödkontakter och stöttade över 17 000 personer. 95 procent av de stödsökande var kvinnor. Den vanligaste anledningen att kontakta en kvinnojour var fysiskt och/eller psykiskt våld, hot eller förföljelse och frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Tjej- och ungdomsjourerna Sveriges största aktör för stöd på nätet

Tjej- och ungdomsjourerna hade nära 30 000 stödkontakter och stöttade över 17 000 barn och unga, de allra flesta unga tjejer under 18 år. Tjej- och ungdomsjourerna är Sveriges största aktör för stöd på nätet. 

Det vanligaste sättet att kontakta en tjej- och ungdomsjour var via chatt och tjej- och ungdomsjourerna stöttar och peppar varje dag hela veckan. De vanligaste anledningarna till att kontakta en tjej- eller ungdomsjour var psykisk ohälsa, frågor om kropp, sex och relationer samt våldtäkt eller sexuella övergrepp.

Jourer specialiserade på att arbeta mot sexuella övergrepp

Unizons jourer som är specialiserade på att arbeta mot sexuella övergrepp hade över 17 000 stödkontakter och stöttade över 1800 individer. De vanligaste anledningarna att höra av sig var våldtäkt/sexuella övergrepp av en förälder, våldtäkt/sexuella övergrepp av annan än en förälder och psykisk ohälsa.

Organisering – Kvinnor stöttar kvinnor som utsatts för mäns våld 

Unizons medlemsjourer hade över 300 anställda och 7300 medlemmar, varav över 1900 var aktiva volontärer. 94 procent av volontärerna var kvinnor och tjejer, 6 procent var män och 0,3 procent var transpersoner eller ickebinära.

För intervjuer och kommentarer kontakta:

Generalsekreterare Olga Persson, olga.persson@unizon.se
08-642 64 01, 070 461 18 88

Förbundsordförande Zandra Kanakaris, zandra.kanakaris@unizon.se
070 143 42 47

För frågor och research kontakta:

Pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se
073 924 34 92

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizon.se.

*Uppgifterna som ligger till grund för statistiken  gäller de 113 av Unizons 138 medlemsjourer som skickat in statistik till förbundet. Siffrorna är alltså något högre i verkligheten.