Aktuellt

Följ Unizons nyheter, uttalanden och debattinlägg.
 

Alla inlägg

Unizons Kvinnofridsbarometer 2017

Kvinnofridsbarometern 2017

|
Nyheter

Kvinnofridsbarometern 2017, en undersökning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Olga Persson, generalsekreterare Unizon, Johan Lindholm, ordförande Byggnads och Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor.

Sverige måste bygga för kvinnor som hotas av män

|
Debatt

Avsätt lägenheter i allmännyttans bostadsbestånd för kvinnor som tvingas fly från sina hem på grund av mäns våld, föreslår Byggnads, Unizon och S-kvinnor i en gemensam debattartikel.

Unizonjourer stöttar och skyddar hela sommaren

|
Pressmeddelanden

Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer runt om i landet håller öppet som vanligt under sommaren, och fortsätter sitt dagliga livräddande arbete med att stötta och skydda kvinnor och barn som utsatts för mäns våld. Tjejjourerna och ungdomsjourerna har chatt under hela sommarlovet.

Unizonjourernas sommartider 2017

|
Nyheter

Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer runt om i landet håller öppet som vanligt under sommaren, och fortsätter sitt dagliga livräddande arbete med att stötta och skydda kvinnor och barn som utsatts för mäns våld. Tjejjourerna och ungdomsjourerna har chatt under hela sommarlovet. Hitta jour närmast dig i listan. 

Remissvar Se barnet! (SOU 2017:6)

|
Remissvar

Unizon kräver att regeringen omgående tillsätter en helt ny utredning som tar sin utgångspunkt i den befintliga kunskap som finns om barn i vårdnadstvister och om barn som utsatts för våld, samt som följer de direktiv som givits. Läs Unizons remissvar på Se barnet SOU 2017:6 här.