Aktuellt

Följ Unizons nyheter, uttalanden och debattinlägg.
 

Alla inlägg

Isabella Lövin (MP), Stefan Löfven (S) och Morgan Johansson (S) presenterar den nya samtyckeslagstiftningen.

Justitieministern: sexuella handlingar utan samtycke är våld

|
Nyheter

Unizon välkomnar samtyckeslagstiftningen och att regeringen så tydligt lägger ansvaret där det hör hemma - hos förövaren - som nu blir ansvarig att bevisa samtycke och att allt annat än samtycke är våld. Alla sexualiserade handlingar utan frivillighet som män och killar utsätter kvinnor och tjejer för är våld. Efter att ha lyssnat på kvinno- och tjejjoursrörelsen blir begreppet våldtäkt kvar.

Tända ljus på rad

Unizonjourer stöttar och skyddar under helgerna

|
Nyheter

Unizons kvinnojourer och tjejjourer är en fristad från mäns våld alla dagar under året och stöttar och skyddar även över jul och nyår. Se jourernas öppettider här. 

Luis Lineo, MÄN, Lena Micko, SKL, Lena Nyberg, MUCF och Olga Persson, Unizon

Så stoppar vi mäns och killars våld

|
Debatt

Efter #metoo kan ingen undgå  att se hur utbrett det sexuella våldet är. Vi som arbetar med frågorna varje dag ser en ökad medvetenhet om mäns våld mot kvinnor som ett mycket kostsamt och allvarligt samhällsproblem. Allt fler inser att vi måste arbeta förebyggande för att stoppa våldet.

Bild: Alexander Larsson Vierth/ TT

En våldtäkt är en våldtäkt – kalla det för dess rätta namn

|
Debatt

”Antalet våldtäkter kommer inte att minska av att brottet byter namn till sexuellt övergrepp.  Våldtäkt är ett av våra grövsta brott. Genom att ersätta begreppet med sexuella övergrepp riskerar brottets allvarliga karaktär att urvattnas"

Unizonjourers event En vecka fri från våld

|
Nyheter

Unizons jourer arbetar varje dag med att förebygga mäns och killars våld. Vecka 49 uppmärksammar Unizon och jourerna En vecka fri från våld på event runt om i landet. Här listar vi alla event. Välkommen!

Ni osynliggör dem som utsätts, RFSU

|
Debatt

Den viktigaste förutsättningen för lust och njutning är frihet från sexuella övergrepp. Den offentligt finansierade sex- och samlevnadsundervisningen i skolan måste bygga på kunskap om våld, makt och jämställdhet. Det är dags för en sex- och samlevnadsundervisning som förebygger sexuella övergrepp.

När kön osynliggörs riskeras hela jämställdhetsarbetet

|
Debatt

Trenden att införa könsneutrala formuleringar som ”person”, ”medborgare” etcetera i olika styrdokument står i direkt strid med jämställdhetsarbetet. Statistik, budgetar och måldokument finns inte till för att medborgare ska känna sig inkluderade i texten, utan för att styra samhället mot en önskad utveckling, skriver åtta jämställdhetsexperter.

Hand håller upp telefon med en bild på en bebis på skärmen.

Ingen mänsklig rättighet att köpa surrogatbarn

|
Debatt

Surrogatförmedlingen Tammuz påstår att surrogatmödraskap inte är problematiskt, utan fungerar om det finns ”en solid värdegrund”. Men det är just en solid värdegrund som är oförenlig med handel och kontrakt med kvinnors kroppar och med barn. 

Hand håller upp telefon med en bild på en bebis på skärmen.

Sätt stopp för svenskars köp av surrogatbarn

|
Debatt

När en surrogatförmedling i Sverige nu öppet arrangerar möten i Göteborg för att marknadsföra sina tjänster måste vi bryta tystnaden. Hur länge till ska handeln med kvinnors kroppar tillåtas växa med den feministiska regeringens goda minne? skriver bland andra Sveriges Kvinnolobby.