Aktuellt

Följ Unizons nyheter, uttalanden och debattinlägg.
 

Alla inlägg

Framsida Unizons våldspreventionsguide

Unizon lanserar Sveriges första feministiska våldspreventionsguide

|
Pressmeddelanden

"Kunskap om våld, genus och makt är grundläggande i allt våldsförebyggande arbete och den kunskapen finns hos våra jourer. Med den här guiden vill vi ge exempel på hur förebyggande arbete mot mäns och killars våld kan se ut i praktiken och på hur fler kommuner, skolor, fritidsgårdar och idrottsföreningar kan samverka med våra jourer" 

Remissvar Ett starkare skydd för den sexuella integriteten SOU 2016:60

|
Remissvar

"Utgångspunkten för varje lagstiftningsförändring måste vara att hävda kvinnor, tjejer och barns självbestämmande över den egna kroppen och de män som utövar det sexuella våldet måste hållas ansvariga för sina handlingar" - Unizons remissvar gällande Ett starkare skydd för den sexuella integriteten SOU 2016:60

Tess Malmberg, Marcus Svensson, Veronica Palm och Olga Svensson

Så motverkar vi porrens skadeverkningar - Unizon på Forum Jämställdhet

|
Nyheter

Våga diskutera porren och porrindustrin som det samhällsproblem den är. Ta samtalen i skolan om porren och koppla till skolans styrdokument, det är möjligt att ha porrfria skolmiljöer. Våga vara den som tar fajten och använd forskningen som stöd, den visar entydigt på kopplingen mellan mäns våld och porr - slutsatserna på Unizons seminarium om porr på Forum Jämställdhet.

Alla har rätt att få en fridsam jul

|
Debatt

Mäns våld och övergrepp är ett globalt problem som underminerar de demokratiska principer våra samhällen ska vara uppbyggda kring. Jämställdhet är en mänsklig rättighet. För att nå långsiktig förändring och få ett slut på våldet krävs det att fokus läggs på proaktiva insatser snarare än reaktiva. Särskilt viktigt är det att motarbeta machokulturer och destruktiva maskulinitets­normer samt att männen och pojkarna engagerar sig i arbetet. Det måste bli ökat fokus på mäns ansvar.

Unizonjourer stöttar och skyddar när samhället stänger

|
Pressmeddelanden

Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer fortsätter skydda och stötta kvinnor, unga och barn som utsatts för mäns och killars våld när resten av samhället tar julledigt. Det går att chatta med Unizons tjejjourer och ungdomsjourer varje dag under hela jullovet och 9 av 10 kvinnojourer är öppna som vanligt.

Ritad teckning med banderollen Tjejjoursrörelsen 20 år!

Tjejjoursrörelsen 20 år

|
Pressmeddelanden

1996 startade Sveriges första tjejjour för att stötta och stärka tjejer. Idag 20 år senare finns närmare 80 tjej- och ungdomsjourer runt om i hela landet, och tjejers behov av feministiskt stöd är fortsatt stort.

Framsida av metodmaterialet Inget att vänta på

Nylansering av våldsförebyggande handboken Inget att vänta på

|
Pressmeddelanden

Att förebygga killars våld är Inget Att Vänta På. Idag nylanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), MÄN (tidigare Män för jämställdhet), och Unizon den gemensamma handboken för våldsförebyggande arbete med barn och unga.