Material och metoder

My life my lesson

My life my lesson är en dokumentärfilm om 16-åriga Felicia och hennes upplevelser av pappas våld mot mamma.

Ur barnens perspektiv

Ur barnens perspektiv sätter fokus på vuxnas ansvar för barns rätt att leva ett liv utan hot, våld och kränkningar.

Go Straight Home

Go Straight Home är en dokumentärfilm om vikten av sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) för unga flickor i Bangladesh.

Machofabriken

Machofabriken är Sveriges första jämställdhetsmaterial för unga, som sätter killar och manlighet i fokus.

Unizons manifest

Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

  •