Agera Kvinnojour

Ort: Solna
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 08-27 90 80
Telefontid: Måndag - fredag 9-17 + 19-22. Lördag - söndag 19-22
Adress:
Solna
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, polska, hindi, rumänska, persiska
Här finner du: Skyddat boende
Specialiserad verksamhet: Agera kvinnojour har skyddat boende, personal på plats måndag till fredag klockan 9-17. Jourpersoner tillgängliga kvällar och helger. Vi använder metoden Trappan för samtal med barn som upplevt våld. Vi har en anpassad lokal för personer som behöver fysiska hjälpmedel.
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon