Alla Kvinnors Hus (AKH)

Ort: Stockholm
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 08-644 09 20
Telefontid: 09:00-21:00
Jourtelefon övrig tid: Barnjour: 08-644 01 22, Team för våldtagna kvinnor: 08-644 10 42
Adress:
Box 4023
102 61 Stockholm
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelsk och spanska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Specialiserad verksamhet: Juristjour Stödsökande kvinnor och tjejer kan få kostnadsfri juridisk telefonrådgivning i frågor relaterade till våld i nära relation, vårdnadstvister mm. Telefonnummer 08-644 09 20 ons och sön 18.00-21.00 E-post: juristjouren e-postadress följs av @allakvinnorshus.org Barnjour Barnjouren finns för barn som bevittnat våld och utsatts för våld i hemmet. Barnjouren kan ge stöd till barn upp till 18 år. Telefonnummer 08-644 09 20 Mån-fre 9.00-17.00 E-post: barnjouren e-postadress följs av @allakvinnorshus.org

Alla Kvinnors Hus verksamhet består av tre delar: stöd och rådgivningsinsatser till våldsutsatta kvinnor och deras barn, tillhandahålla skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn samt sprida information och påverka samhället för att undvika att fler kvinnor utsätts för mäns våld.

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon