Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn (ATSUB)

Ort: Östersund
,
Län: Jämtlands län
Jourtelefon: 0671-221 21
Jourtelefon övrig tid: 020-21 53 50
Adress:
Östersund

Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn (ATSUB) ger råd och stöd till anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. Föreningen anordnar bland annat sammankomster för anhöriga, stöttar vid rättegångar, sprider kunskap och verkar för att barnens rättssäkerhet stärks.

Typ av jour: Ungdomsjour
Riksförbund: Övriga