Kvinnojouren Nacka-Värmdö

Ort: Nacka
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 08-601 95 72,
Adress:
Box 4099
131 04 Nacka
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska, spanska och tolk vid behov
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Skyddat boende
Specialiserad verksamhet: Hedersrelaterat våld
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon