Föreningen Tillsammans

Ort: Stockholm
,
Län: Stockholms län
Chattid: Onsdagar 19:30-21:30
Adress:
Mårtendalsgatan 2-8
12030 Stockholm
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska och engelska.
Specialiserad verksamhet: Sexualiserat våld.
Här finner du: Anställd personal
Tillsammans – mot sexuellt våld De senaste åren har det anmälts runt 6000 fall av våldtäkt i Sverige. Brottsförebyggande rådet tror dock att det sker runt 36 000 våldtäkter om året. Det är över 100 om dagen. Det sker alltså fler än 4 våldtäkter varje timma. 98 % av de som misstänks för sexualbrott är män, 96 % av de som utsätts är kvinnor. Samhället vi lever i är långt ifrån perfekt, och det är verkligen inte jämställt. Att bli utsatt för sexuellt våld* är fruktansvärt, det gör ont på så många sätt. Vi har varit på botten, vi vet hur det känns att sjunka, men vi har tagit oss upp och är idag starkare än vi var innan. Att vända något av det värsta till något positivt är en ego-boost och energikick, det finns också en extrem kraft i att slå i underläge. Därför har vi skapat föreningen Tillsammans. Vi är en förening av och för de som utsatts för sexuellt våld. Genom att skapa en gemenskap för individer som utsatts och tillsammans stärka varandra vill vi vara en förändringskraft i samhället. Vi tror att det är lättare att nå ut med ett budskap om budskapet förmedlas av de som själva varit med om det, och detta tror vi leder till att fler tar till sig av vårt budskap och på det sättet kan vi skapa en förändring. Tillsammans skapar vi ringar på vattnet, där det vi pratar om sprider sig och på sikt förändrar vårt samhälle. Tillsammans tror vi att det är möjligt att skapa en förändring. En förändring av det samhälle där sexismen ständigt är närvarande, en förändring av de maktstrukturer och normer som gör kvinnor till sexuella objekt och som förskönar sexuellt våld. Tillsammans kan vi också stötta varandra. Finna styrka hos varandra, resa oss och göra det som hänt oss till en drivkraft, en drivkraft för förändring. *När vi pratar om sexuellt våld menar vi allt från sexism till grov våldtäkt. Vi tror att vi måste bekämpa hela spektrat av det sexuella våldet för att få ett samhälle där alla individer kan känna sig trygga
Riksförbund: Övriga