FRIDA Kvinnojour

Ort: Hässleholm
,
Län: Skåne län
Jourtelefon: 0451- 492 00
Telefontid: 8.00-20.45
Adress:
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska och engelska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Skyddat boende
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon