IKKR - Kvinnojouren Nina

Ort: Järfälla
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 070-7178577
Adress:
Järfälla
Kan erbjuda stöd på följande språk: arabiska, Sorani, Kormanji, persiska, Dari, turkiska, svenska och engelska
Känner du dig hotad? Är du utsatt för fysiskt eller psykiskt våld? Är du i riskzonen för hedersrelaterat våld eller tvångsäktenskap? Tänk på att du är inte ensam. Vi hjälper dig i nödsituation med råd, stöd och nödvändiga kontakter. Vi är en frivilligorganisation. Tveka inte att kontakta oss.  
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Övriga