Konstängens jourboende

Ort: Uppsala län
,
Län: Uppsala län
Adress:
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska och portugisiska
Specialiserad verksamhet: HBTQ-certifierade. Erbjuder mellanboende/utslussboende.
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon