Kruton, Kris- och utredningscenter för tonårsflickor

Ort: Stockholm
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 08-508 44 550
Adress:
Stockholm

Kruton, kris- och utredningscenter för tonårsflickor har, efter beslut i socialtjänstnämnden, öppnat denna verksamhet. Målgruppen är flickor i åldrarna 13–20 år med behov av skyddat boende till följd av våld eller hot om våld från närstående. Arbetet med flickorna innefattar omvårdnad, krisbearbetning, utredning, riskinventering samt sysselsättning. Kruton arbetar uppdragsorienterat i nära samarbete med placerande socialsekreterare.

Typ av jour: Ungdomsjour
Riksförbund: Övriga