Kvinno- och Tjejjouren i Umeå

Ort: Umeå
,
Län: Västerbottens län
Jourtelefon: 090-77 97 00
Telefontid: Vardagar har vi telefontid på dagtid 9–12 och 13-15 samt kvällstid måndagar och onsdagar 18 - 20. Juridikjouren har telefontid tisdagar samt torsdagar 18 - 21
Adress:
Umeå
Kvinno- och tjejjouren är en ideell, feministisk förening som drivs av kvinnor och tjejer för kvinnor och tjejer sedan 1979. På vardagar har vi anställd personal under kontorstid och på kvällar har vi ideella kvinnor och tjejer som arbetar med stöd till kvinnor, tjejer och barn som är eller har varit utsatta för våld. Vi träffar kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns och pojkars fysiska, psykiska och sexuella våld. Till oss kommer också kvinnor och tjejer som utsatts för våld i lesbiska relationer. Vi har också en tjejjour som vänder sig till tjejer. Tjejjouren kan du läsa mer om här.   Vi kan erbjuda: - Samtalsstöd över telefon och vid besök. - Krissamtal och stöd till barn som upplevt våld i hemmet. - Juridisk rådgivning - Stöd vid kontakt med myndigheter, sjukvård, advokat, mm. - Skyddat boende Allt vårt arbete baseras på principen hjälp till självhjälp och sker på den stödsökandes villkor. Alla som arbetar hos oss avger tystnadslöfte och du får vara anonym.
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Övriga