Kvinno- och Tjejjouren Jönköping

Ort: Jönköping
,
Län: Jönköpings län
Jourtelefon: 036-16 36 82
Telefontid: Mån-fre 8.30-12.00 samt 13.00-22.00, helger kl. 10.00-22.00
Adress:
Box 552
551 17 Jönköping
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon