Kvinnojouren Blenda

Ort: Växjö
,
Län: Kronobergs län
Jourtelefon: 0470-488 08
Telefontid: Mån-fre 9.00-14.00, 18.00-20.30 samt lör-sön 10.00-16.00
Jourtelefon övrig tid: 0470-488 08
Adress:
Linnegatan 14 a
352 33 Växjö
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska och spanska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon