Kvinnojouren Boden

Ort: Boden
,
Län: Norrbottens län
Jourtelefon: 0921-188 81
Telefontid: 08.00-16.00
Adress:
Box 198
961 22 Boden
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska och spanska
Här finner du: Anställd personal, Skyddat boende
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon