Kvinnojouren Borås

Ort: Borås
,
Län: Västra Götalands län
Jourtelefon: 010-4550365
Telefontid: Alla dagar 8.00-21.00
Adress:
Borås
Kan erbjuda stöd på följande språk: Finska, arabisk talande boendestödjare
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende

Tar emot kvinnor som behöver skyddat boende pga misshandel, hot om våld, våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Erbjuder råd och stöd, krisbearbetning, samt bemannat jourboende för kvinnor och barn.

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon