Kvinnojouren Kullan

Ort: Falun
,
Län: Dalarnas län
Jourtelefon: 023-6665450 Öppen jämt
Telefontid: Vardagar mellan 10.00-15.00 023-125 15 för stödsökande
Jourtelefon övrig tid: 023-6665450
Adress:
Skolgatan 6 (besökadress)
79171 Falun
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska och norska
Här finner du: Anställd personal, Skyddat boende

Kvinnojouren Falun finns till för dig som är eller varit utsatt för våld i en nära relation.
Vi finns även för dig som är anhörig. Du har alltid rätt till att vara anonym.

Vad är våld i nära relationer?
Om någon skadar dig, kränker dig eller utsätter dig för saker som gör dig rädd så kallas det våld.
Om någon får dig att utföra handlingar som du inte vill göra eller som får dig att känna obehag så kallas det våld.
Om någon kontrollerar vad du gör, hindrar dig från att röra dig fritt eller kontrollerar din ekonomi så kallas det våld.
Du kan bli utsatt för våld av en partner, en familjemedlem, en bekant, någon du inte känner eller flera olika personer.

Det finns olika slags våld, exempelvis psykiskt våld, sexuellt våld, fysiskt våld och ekonomiskt våld.
Våld förekommer i både heterosexuella relationer och i samkönade relationer.

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon