Kvinnojouren Enköping

Ort: Enköping
,
Län: Uppsala län
Jourtelefon: 0171-44 02 42
Telefontid: Vard: 10.00-17:00
Adress:
Enköping
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska och engelska
Här finner du: Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon