Kvinnojouren i Göteborg

Ort: Göteborg
,
Län: Västra Götalands län
Jourtelefon: 031 - 45 31 73
Telefontid: Kontorstid vardagar samt vissa kvällar
Adress:
Box 8084
421 08 Göteborg
Här finner du: Anställd personal, Skyddat boende

Tar emot kvinnor som behöver skyddat boende pga misshandel, hot om våld, våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Erbjuder råd och stöd, krisbearbetning, samt bemannat jourboende för kvinnor och barn.

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon