Kvinnojouren i Lund

Ort: Lund
,
Län: Skåne län
Jourtelefon: 046-12 19 60
Telefontid: vardagar 8.30 - 16:00
Adress:
Box 1663
221 01 Lund
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska och albanska
Här finner du: Lhbtq-kompetens

Till oss kan du vända dig om du, eller någon i din närhet, blivit utsatt för psykiskt och/eller fysiskt våld, hot om våld eller annan kränkande behandling. Vi erbjuder råd och stöd.

Kvinnojouren har många års erfarenhet av att arbeta med kvinnor som är eller har varit utsatta för våld.

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon