Kvinnojouren i Nässjö

Ort: Nässjö
,
Län: Jönköpings län
Jourtelefon: 0380-129 15
Telefontid: Mellan 08.00-22.00
Adress:
Rådhusgatan 34
571 33 Nässjö
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska, turkiska, persiska, franska, engelska, azerbajdzjanska, teckenspråk, albanska, serbiska och bosniska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Skyddat boende
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon