Kvinnojouren MOA

Ort: Eskilstuna
,
Län: Södermanlands län
Jourtelefon: 073-821 21 07
Telefontid: Helgfria dagar 08.00-17.00
Adress:
Östra Tunagatan 9
632 34 Eskilstuna
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska och engelska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende

Kvinnojouren MOA bedriver jourverksamhet för kvinnor som är utsatta för hot och misshandel. MOA disponerar ett hus i centrala stan och här kan vi erbjuda en tillfällig bostad för kvinnor med eller utan barn och under längre eller kortare tid. Vi hjälper till med kontakter och besök hos t ex polis, läkare, att söka bostad, vid eventuell rättegång etc. MOA är ingen myndighet och arbetar under tystnadsplikt och vi har inte någon registrering eller rapportering.

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon