Kvinnojouren Olivia

Ort: Bålsta
,
Län: Uppsala län
Jourtelefon: 073-624 03 09
Telefontid: 09.00-21.00
Adress:
Bålsta
Kan erbjuda stöd på följande språk: Engelska, svenska, turkiska
Här finner du: Skyddat boende
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon