Kvinnojouren Täby-Danderyd

Ort: Täby
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 08-768 32 10
Telefontid: 10.00-15.00 samt 17.00-20.00
Jourtelefon övrig tid: 08-768 32 10
Adress:
Box 2138
183 02 Täby
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska och engelska
Här finner du: Anställd personal, Skyddat boende

Vi finns för dig…   

som lever tillsammans med någon som du upplever kränker, hotar eller misshandlar dig. Det kan vara din man eller livskamrat, en släkting eller någon annan närstående.

Vi finns också för dig …       

som känner någon som är utsatt.

Vad vi kan göra…  

Vi är till för att lyssna på dig när du ringer. Vi ifrågasätter aldrig din berättelse. Den stannar hos oss och vi jourkvinnor har skrivit på en försäkran om tysthetslöfte.

Du kan, efter överenskommelse, besöka oss på jouren, träffa vår föreståndare och kanske få en särskild stödperson under en tid. 

Vi har möjlighet att hjälpa till med skyddat boende för dig och dina barn.

Vi kan också vara ett stöd när du besöker myndigheter, socialkontoret, sjukvården, polisen, skola, förskola m m.

Vi har ett nätverk av kunniga personer som vi kan förmedla kontakt till. Det kan exempelvis vara tolk, advokat eller annan kvinnojour i landet.

Vi är till för att ge det stöd som just du behöver, men det är alltid du själv som bestämmer vad du vill göra.

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon